Làm thế nào để hạn chế tình trạng lắp pô inox trên xe máy?
1 Xử phạt chủ xe lắp pô inox   10 %
2 Phạt cơ sở sản xuất và bán pô inox   20 %
3 Tăng cường tuyên truyền sự nguy hại   70 %
Tổng số : 10 bình chọn