Ngày hội đọc sách hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam lần thứ V năm 2018".

Trường TH Lương Thế Vinh tổ chức ngày hội đọc sách hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam lần thứ V năm 2018".

Một số hình ảnh hoạt động:

Bài viết liên quan