NỘI QUY TRƯỜNG TIỂU HỌC

NỘI QUY TRƯỜNG TIỂU HỌC

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ KON TUM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 

NỘI QUY

TRƯỜNG TIỂU  HỌC

 

Điều 1. Giờ làm việc :

1. Giờ làm việc đối với giáo viên: (Giáo viên dạy tiết 1 phải có mặt trước 15 phút và sau giờ quy định 10 phút)

          - Giờ : Sáng: Từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ 45 đến 16giờ 30.

2. Giờ học đối với học sinh: (Không đi học quá sớm,  không chơi ở trường sau giờ tan học)

- Giờ : Sáng: Từ 6 giờ 45 đến 7 giờ 00 (đi trước 15 phút vệ sinh trường ). Từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30 vào tiết học (trong đó có 15 phút sinh hoạt đầu giờ); Chiều: Từ 13 giờ 45 đến 14 giờ 00 (đi trước 15 phút vệ sinh trường). Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 vào tiết học.

Quy định ra vào lớp :

Sáng :   Vào lúc 7 giờ ; vào chính thức 7 giờ 15 ; ra chơi  8 giờ 40 phút ; vào học sau ra chơi 9 giờ 5 phút ; học sinh ra về 10 giờ 30 phút .

Chiều :  Vào chính thức 14 giờ 00 phút  , ra chơi 15 giờ 25 phút , vào học sau ra chơi 15 giờ 50 phút , tan trường 16 giờ 30 phút .

 

Điều 2. Giáo viên

          1. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; lịch sự khi giao tiếp, trang phục nghiêm túc khi đến trường; g­ương mẫu trước học sinh, th­ương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm và có ý thức xây dựng nhà trường.

2. Không tiếp khách, không sử dụng điện thoại di động, không làm việc riêng trong giờ giảng dạy.

- Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo ch­ương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá học sinh; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

- Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; g­ương mẫu trước học sinh, th­ương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.

- Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất l­ượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh, với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục.

- Nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội được quy định cụ thể tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 của Điều lệ trường Tiểu học.

Điều 3. Học sinh

* Nhiệm vụ của học sinh

1. Thực hiện đầy đủ và có kết quả hoạt động học tập; chấp hành nội quy nhà trường; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập.

2. Kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè và người tàn tật, khuyết tật.

3. Rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân.

4. Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.   

5. Góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.           

Điều 4. Phụ huynh học sinh và khách đến giao dịch

          Xuất trình giấy tờ (nếu có) và tuân thủ theo mọi sự hướng dẫn của bảo vệ hoặc người có trách nhiệm trong trường, không được tự ý giao dịch hoặc đến các lớp học khi chưa được sự đồng ý của đại diện Ban giám hiệu nhà trường.

Điều 5. Giữ gìn trật tự và bảo quản tài sản.

          1. Các phương tiện phải để gọn gàng và đúng nơi quy định; tắt máy, dắt xe và tránh gây tiếng ồn khi ra vào trường trong giờ học.

          2. Giáo viên, nhân viên và học sinh phải có trách nhiệm bảo quản mọi tài sản của nhà trường, nếu làm hỏng, mất phải bồi thường.

Điều 6. Lịch tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo, thắc mắc của nhân dân vào chiều thứ 6 hàng tuần (Từ 14 giờ 30  - 16 giờ 30)                                                                                                                   

Nơi nhận;

- BCH CĐCS (T/h)

- Đội TNTP HCM (T/h)

- Tổ CM (T/h)

- Lưu VP

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Bài viết liên quan