KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường tiểu học Lương Thế Vinh xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm học 2015-2016 như sau:

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ KON TUM                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     ----------–—-----------                                                                         ----------–—-----------

          Số ..../KH-NT                                                                                                          Kon Tum, ngày 20  tháng10  năm 2015

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015-2016

 

                      Kính gửi:  - Phòng Giáo Dục& Đào tạo Thành phố  Kon Tum

 

           Căn cứ Công văn số 4323/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016;

Căn cứ Công văn số 1037/SGDĐT-GDTH ngày 15/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

Thực hiện Công văn số 434/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục tiểu học;

 

         - Căn cứ công văn số .472./PGD&ĐT ngày  5 tháng 10 năm 2015 về kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của phòng giáo dục & đào tạo TP Kon Tum.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường tiểu học Lương Thế Vinh xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm học 2015-2016 như sau:

      

        

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN CỤ THỂ

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

Tháng

8-2015

* Chủ điểm: Kỷ niệm cách mạng tháng 8

- Hoàn công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè 2015.

- Vận động HS ra lớp ôn tập, trang trí lớp theo mô hình VNEN

 

- HS tựu trường, vệ sinh trường lớp, biên chế lớp, phân công chuyên môn, phân thời khóa biểu.

- Tập huấn mô hình “trường học mới”

 

- Thiết kế giáo án điện tử trong dạy học Toán ở tiểu học với sự hỗ trợ của phần mềm, Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Tự nhiên-Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lí ở tiểu học, hoạt động giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt cho học sinh DTTS ở tiểu học.

- Triển khai Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư 09/2009.

- Hoàn thành phân công chuyên môn.

- Dự tổng kết ngành – Triển khai nhiệm vụ năm học .

- Điều tra hiện trạng giáo dục.

 

- Tập huấn tài chính, tài sản

- Tập huấn Y tế học đường

- Tập huấn công tác Đội

-Thực hiện dạy học tuần 1

-Xây dựng kế hoạch, phương án huy động các khoản thu đầu năm học 2015-2016

 

1/8 đến 20/8/2015

1/8/2015

1/8-25/8

 

17/8/2015

 

5/8 đến 8/8

 

3/8-4/8

 

 

 

8/2015

 

20-22/8

22/8

Tháng 8

 

18/8

15/8-30/8

24/8-26/8

24/8

Tháng 8

 

 

Toàn trường

 

GV toàn trường, CMHS

BGH

 

BGH, GV toàn trường

Triệu, Vinh, Oanh về triển khai  toàn thể GV.

 

 

Hiệu Trưởng, CTCĐ

BGH

Hiệu Trưởng, CTCĐ

GV toàn trường, Phụ trách PC

Hiệu trưởng, kế toán

GV TPT Đội

TPT Đội

GV-HS toàn trường

Hiệu trưởng, kế toán

Tháng 9-2015

* Chủ điểm: Kỷ niệm Quốc khánh ngày 2/9. Chào mừng năm học mới "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường".

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" ký cam kết thực hiện cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Triển khai tháng khuyến học và xây dựng quỹ khuyến học TP Kon Tum.

- Hội nghị cha mẹ học sinh.

- Tiếp tục huy động 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp.

- Xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp.

- Hoàn thành các loại báo cáo đầu năm nộp PGD.

- Triển khai các văn bản của ngành.

- Chỉ đạo thực hiện chương trình dạy và học-thiết lập hồ sơ nhà trường-hồ sơ CM-hồ sơ GV.

- Xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học.

- Tổ chức chuyên đề giáo dục đạo đức; Triển khai các hoạt động tháng an toàn giao thông; Phòng chống tệ nạn xã hội-phát động thực hiện tốt luật an toàn giao thông đối với cán bộ GVNV và học sinh, tháng khuyến học

- Các tổ xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện trường học.

- Triển khai phong trào "Vở sạch, chữ đẹp".

- Triển khai dạy lồng ghép tích hợp học tập đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học và kế hoạch công tác

- Sinh hoạt cụm chuyên môn, XD kế hoạch CM trường.

- Tổ chức chuyên đề “ Dạy Tiếng Việt 1 CGD”

 

- Cập nhật sô liệu đâu năm học, tông họp báo cáo thông kê tình hình đầu năm (trường lớp, học sinh, đội ngũ, csvc.) và các mẫu báo cáo thống kê khác

- Hoàn thành báo cáo EQMS, VMIS, PMIS (phần mềm quản lý CBGV) sĩ số học sinh.

 

- Hoàn thành hồ sơ PCGD tiểu học – đúng độ tuổi

 

 

5/9/2015

 

 

 

4/9/2015

1/9-5/9

9/2015

1/9-30/9

9/2015

3-8/9/2015

 

20- 25/9/2015

06/9/2015

 

 

 

3- 8/9/2015

09/2015

09/2015

09/2015

 

 

 

23/9/2015

25/9

18./9/2015

 

9/2015

 

 

09/2015

Sau ngày 5/9

Cả tháng

- trước 15/9

 

 

Toàn trường, địa phương, các bộ phận

 

 

BGH, CMHS, GV

GV toàn trường

HT

Các bộ phận

HT

BGH, các bộ phận

 

HT, CTCĐ

HT-CĐ-Các bộ phận, GV

 

 

BGH, GVNV

Thư viện

GVCN các lớp

GV toàn trường, TPT

PTCM, TTCM

HT, Phụ trách CM

Toàn trường

Hiệu Trưởng

Phó HT PTCM

Toàn trường

 

Phụ trách PC, GV, Hồng

 

Ánh Hồng, Muộn

 

 

GV phụ trách PC...

 

 

 

 

 

Tháng 10/2015

* Chủ điểm: Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục lần cuối 15/10 và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Triển khai kế hoạch công tác NCKHCNƯDSP, SKKN, ĐDDH năm học 2015- 2016

- Đại hội chi đội - liên đội.

-Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức

.- Lập danh sách Hội đồng trường

- Triển khai và tập luyện văn nghệ ( Tham gia diễn văn nghệ 20/11), làm báo tường,  để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và phong trào TDTT.

- Tổ chức ngoại khóa ngày 15/10 và 20/10.

- Tập huấn TT 30 quy định về đánh giá học sinh Tiểu học

- Tổ chức chuyên đề cấp cụm “ Điều chỉnh giáo án dạy Tiếng Việt theo mô hình trường học mới” lớp 5.

-   - Dạy Tiếng Anh theo chương trình mới cụm tại Trường THSP Ngụy Như “ chuyên đề dạy nghe, nói Tiếng Anh 4.”

- Kiểm tra hồ sơ theo định kỳ.

 

- Xét nâng lương quý IV năm 2015

- Tổ chức dự giờ, đánh giá chuẩn NNGVTH theo quyết định 14

 

- Triển khai phong trào thi viết chữ đẹp đối với HS.

- Hoàn thành đề cương, đề tài NCKH, SKKN, ĐDDH.

- Triển khai việc bồi dưỡng cho HS thi giải  Toán trên mạng, thi Opympic Tiếng Anh.

- Củng cố BCĐ cấp trường thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2015-2016

- KT Chuyên đề : 2 GV (Nguyễn Hương, Trần Thị Huyền )

 

- Kiểm tra toàn diện 2 GV (( Lê Thị Tĩnh, Trịnh Thị Triệu )

 - Chỉ đạo cho GV thực hiện ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, đón đoàn kiểm tra SGD

- Lập kế hoạch phát triển trường lớp giai đoạn 2015-2020.

- Chỉ đạo cho GV thực hiện tốt việc lập kế hoạch cá nhân theo chỉ đạo của SGD và PGD

- Kiểm tra GV về  triển khai việc trang trí lớp theo Mô hình VNEN.

- Đón đoàn kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2015-2016 của SGD

- Đón đoàn kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học của PGD.

 

- Tố chức đánh giá rút kinh nghiệm 05 năm thực hiện phong trào xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDTH.

- Đón đoàn kiểm tra PCGD đúng độ tuổi của PGD

 

 

10/2015

 

15/10/2015

 

5- 10/10/2015

2/10/2015

10/2015

10/2015

 

 

15/10- 20/10/15

10/10/2015

17/10/2015

 

24/10/2015

 

Cả tháng 10

 

15/10/2015

Tháng 10/2015

 

Tháng 10

Tuần 4/10/2015

Tháng 10

Tháng 10

 

25/10

 

Tháng 10

 

10/2015

1-30/10

 

8/10- 30/10

 

14-16/10

Tháng 10

Tháng 10

Tháng 10

 

 

24/10

 

Từ 13-20/10

 

 

CBGV và HS

 

BGH

 

TPT, anh chị PT, ĐV

Hiệu Trưởng-CTCĐ

Hiệu Trưởng

Toàn trường, Đội TNTPHCM

 

BGH-GV, HS

Cô Vinh

Cô Vinh

 

BGH, GV tiếng Anh

HT và các BP, TT

BGH, TT, GV Toàn trường

BGH, GV

BGH, TTCM

Cô Vinh, Cô khang, HS

BGH, GV

Giao cô Khang, cô Vinh.

BGH, TPT, GV

 

BGH, KT, GV

 

BGH, TT, GV K1

Tổ kiểm tra

 

HT

Nhà trường

BGH, phụ trách CM

BGH, các bộ phận.

Hiệu trưởng, KT

BGH nhà trường

Nhà trường

BGH, KT, GV thực hiện

BGH, GV

HT, GVPCGD

Tháng 11/2015

* Chủ điểm: Chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

 Tổ chức sinh hoạt chủ điểm 20/11

- Tiếp tục tổ chức đánh giá chuẩn NNGVTH theo quyết định 14

 

- Tổ chức thi GV giỏi cấp trường và làm ĐDDH cấp trường.

- Tổ chức thi GVCN giỏi cấp trường ( theo TT 43/2012/TT-BGDDT)

 

- Tổ chức tập luyện các tiết mục VN chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, thi báo tường 20/11.

- Tổ chức Hội thi "Vở sạch- chữ đẹp" cấp trường .

- Kiểm tra hồ sơ GV định kỳ.

- KT toàn diện 2 GV( Trần Bé, Huỳnh Thị Duyên ), Chuyên đề :2 GV( Nguyễn Tuyết, Hoàng Yến )

- Chuyên môn trường “Thiết kế giáo án Điện tử trong dạy học Toán ở Tiểu học với sự hỗ trợ của phần mềm ” lớp 5.

-   Dự giờ chuyên đề cụm “dạy đọc - viết Tiếng Anh 3 và bàn biện pháp nâng cao chất lượng cho học sinh khối 5 thông qua các cuộc thi IOE, OTE” tại trường TH Ngô Quyền..

- Tham gia tập huấn GV Tiếng Anh theo chương trình mới 4tiết /tuần..

- Đoán thanh tra chuyên đề thực hiện phòng chống tham nhũng. Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác kiểm tra nội bộ trường học. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tổ chức kỉ niệm 33 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 1982-2015 ) cho GV.

- Rà soát, báo cáo công tác xây dựng quy hoạch nguồn nhân lực trường TH Lương Thế Vinh giai đoạn 2014- 2120;

- Hoàn thành việc chi trả chế độ HS theo NĐ 49 trong HK I năm học 2015-2016.

 

 

 

20/11

 

Tháng 11/2015

11/2015

 

 

18/11

 

13/11/2015

11/2015

11/2015

 

27/11

11/2015

11/2015

28/11

Cuối tháng 11

22/11

 

 

Tháng 11

 

11/2015

20/11/2015

30/11

 

 

 

BGH, GV, HS toàn trường

BGH, GV

BGH, GV

 

 

GV, HS

 

HS khối 1-,5

BGH, GV

BGH, GV

 

BGH, K5

BGH, GV

BGH, GV

BGH, GV tiếng Anh

BGH,GV tiếng Anh

BGH, KT

BGH, GV

 

BGH,GV,HS

 

CBGV, NV toàn trường

HT

 

HT, KT

Tháng 12/2015

* Chủ điểm: Kỷ niệm 71 năm (1944-2015) ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và 26 năm (1989-2015 )ngày quốc phòng toàn dân 22/12.

- Tổ chức  cho HS, GV "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" .

- Tổ chức ngoại khóa ôn lại truyền thống ngày QPTD và ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH theo Quyết định số 14/BGD&ĐT.

- Kiểm tra sổ điểm các lớp và sổ chủ nhiệm các lớp.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường: “Vận dụng Bản đồ tư duy trong dạy học Tự nhiên- xã hội, Khoa học, lịch sử và địa lý  ” lớp 4.

- Chuyên đề cụm tại trường TH Hoàng Văn thụ : “Dự giờ chuyên đề phần Review lớp 4. Góp ý, thống nhất cách ra đề kiểm tra học kỳ 1 theo định hướng A1”.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng chuẩn bị kiểm tra cuối HKI.

- Chỉ đạo CM, tổ khối ra đề kiểm tra theo văn bản và theo thực tế HS nhà trường.

- Tổ Thi Vở sạch - chữ đẹp cấp Trường

 

- Thi Olinpic tiếng Anh trên Internet cấp trường, cấp Thành phố

- Tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh cuối học kì 1. Hoàn thành điểm cuối kì 1 năm học 2015-2016.

- Hoàn thành báo cáo chất lượng học kì 1 năm học 2015-2016.

 - KT toàn diện 2 GV( Chế Thị Kiều, Bùi Thị Huấn), Chuyên đề :2 GV( Nguyễn Thị Vinh, Hoàng Tuyên )

- Hoàn thành việc tổ chức thi GVCN giỏi cấp trường ( theo TT 43/2012/TT-BGDDT), nộp hồ sơ về PGD Thành phố.

 

 

 

 

 

1-31/12/2015

22/12/2015

 

Tháng 12/2015

12/2015

12/2015

 

12/12/2015

 

 

 

12/2015

12/2015

5/12

 

1-30/12/2015

12/2015

 

12/12/2015

Tháng 12/2015

 

12/2015

 

 

 

 

 

 

GV- HS

BGH, GV,HS, TPT

 

BGH, KT

BGH, KT

 

BGH + GV

BGH, GV khối 5

 

BGH, GV, HS

BGH,GV Tiếng Anh

 

CM, KT, GV, HS

HS

 

HS giỏi Tiếng anh

BGH, GV,HS

 

Văn phòng

Tổ kiểm tra

 

BGH

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 1/2016

* Chủ điểm: Kỷ niệm ngày học sinh, sinh viên 9/1.

- Tiếp tục tổ chức  cho HS "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" .

- Tổ chức ngoại khóa ngày HSSV 9/1.

- Kiểm tra toàn diện 1 GV ( Đỗ thị Như Ý), chuyên đề : Trần Hương, Lê Định, Phạm Bắc.

- Báo cáo số liệu EMIS cuối HKI.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường “ Hoạt động giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học tại trường TH Lương Thế Vinh (khối 3)

- Chuyên đề cụm: “ Dự giờ chuyên đề giới thiệu ngữ liệu Tiếng Anh 5.Chia sẻ, rút kinh nghiệm việc thực hiện nhận xét, đánh giá học sinh theo thông tư 30 “ tại trường TH Phan Đình Phùng.

 

- Dự giờ đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVTH theo Quyết định số 14/BGD&ĐT.

- Tổ chức khám sức khỏe cho HS toàn trường

- Tổ chức thi giải toán qua mạng cấp trường năm học 2015-2016.

- Thi Olinpic tiếng Anh trên Internet cấp thành phố.

 

- Kiểm tra việc chấm bài, kiểm tra sổ điểm và việc đánh giá xếp loại học sinh học kì I - Kiểm tra hồ sơ giáo viên.

- Kiểm tra hồ sơ cuối HKI, hoàn thành xét thi đua HKI.

- Nộp báo cáo quyết toán năm 2015

- Xét nâng lương quý I năm 2016.

- Sơ kết HKI.

- Tiếp tục dạy chương trình học kì II từ ngày 4/1/2016. Hoàn thành chương trình năm học 2015-2016.

- Tổ chức thu và chấm SKKN, đề tài NCKH, NCKHSPUD.

- Tiếp tục tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường.

 

01/2016

 

9/1/2016

1-30/12/2016

10/ 1/2016

Tuần 3, tháng 1/2016

 

16//1/2016

 

 

 

tháng 1/2016

 

1/2016

1/2016

1/2016

 

1/2016

 

5/1/2016

15/1/2016

15/1/2016

03/1/2016

 

10/01/2016

 

tháng 01/2016

Tháng 01/2016

 

BGH,TPT,HS

 

TPT,GV,HS

Tổ kiểm tra

VP

BGH,

GV toàn trường, cụm trường.

BGH, GV tiếng Anh

 

 

 

BGH, KT, GV

 

YT, HS

HS giỏi Toán

HS giỏi Tiếng Anh cấp trường

BGH, GV

 

HT, KT

BGH, Các bộ phận, KT

Toàn trường

GV, HS

 

 

HĐKH cấp trường.

BGH, TT

Tháng 2/2016

* Chủ điểm: Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2/1030-3/2/2016.

- Tiếp tục tổ chức  cho HS "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" .

- Tổ chức  cho HS, GV ngoại khóa ôn lại truyền thống quá trình thành lập và lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam .

- Kiểm tra chuyên đề 3GV ( Phan Hương, Bích Hoa, Vân Oanh ).

- Kiểm tra hồ sơ GV định kỳ.

- Hoàn thành việc đánh giá chuẩn NNGVTH

- Tiếp tục xây dựng trường xanh, sạch, đẹp.

- Kết nạp đội viên khối lớp 3.

- Tham gia bóng đá Mi ni cấp cụm

- Tổ chức thi GV chủ nhiệm giỏi cấp trường theo TT 43/2012/TT-BGD&ĐT ngày 26/11/2012 của Bộ giáo dục và đào Tạo.

- Báo cáo quyết toán ngân sách 2015cho PGD

- Sơ kết công tác thanh tra giáo dục HKI

 Nghỉ tết Ất Mùi 2 tuần từ ngày 01/2—14/2/2016. 

 

 

2/2016

 

3/2/2016

 

Tuần 2

Tháng 2

Tháng 2

2/2016

2/2016

2/2016

2/2016

20-25/2/2016

2/2016

Tháng 2/2016

 

 

 

BGH,GV,HS

 

BGH+GV,HS

 

BGH, GV khối 3,4,5

Tổ kiểm tra

BGH, TT

Toàn trường

TPT-BCHLĐ

GV, HS

14 GVCN toàn trường

HT, KT

HT

Cả trường

Tháng 3/2016

* Chủ điểm: Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng Kon Tum (16/3),85 năm ngày thành lập đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh (26/3), ngày quốc tế phụ nữ (8/3).

- Tiếp tục kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thứ 2 chào cờ đầu tuần

 - Tổ chức ngoại khóa và tọa đàm theo chủ  điểm 8/3, 26/3.

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”

- Chuyên đề cấp trường: Phương pháp tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học.

- Chuyên đề cụm: Dạy học Mĩ thuật theo PP mới tại trường Tiểu học THSP Ngụy Như.

- Dự giờ chuyên đề dạy Phonics lớp 4; Bàn biện pháp nâng cao chất lượng rèn kỹ năng nghe – nói cho học sinh.

- Kiểm tra chuyên đề 2 GV: Xuân Hồng, Phạm Khang

- Tổ chức chấm đề tài NCKH, SKKN, ĐDDH.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo định kỳ.

- Thi Olimpic Tiếng Anh trên Intenet cấp tỉnh

- Thi HS giải Toán qua Intenet cấp Thành phố.

- Tham gia thi GV CN giỏi cấp Trường.

- Hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên, nhân viên năm học: 2015-2016

- Tổ chức kiểm tra chuyên đề Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Tổ chức thi nghi thức Đối và chỉ huy đội giỏi cấp trường

 

 

 

Tháng 3/2016

 

8/3, 26/3

Cuối tháng 3

Tháng 3/2016

 

 

3/2016

 

3/2016

 

3/2026

Tuần 26,27

3/2016

 

3/2016

3/2016

3/2016

 

3/2016

 

 

Tháng 3/2016

 

 

 

GV,HS

 

GV toàn trường

BGH, GV

BGH, GV

 

 

BGH, GV mĩ thuật, TTCM

BGH,GV Tiếng Anh

 

Tổ kiểm tra

BGH

BGH

HS

HS

BGH

Tổ kiểm tra

 

HT

Tổ kiểm tra

 

TPT Đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4/2016

* Chủ điểm: Kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4)

- Tiếp tục tham gia "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thứ 2 hàng tuần.

- Ngoại khóa ngày 30/4 ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhận đất nước.

- Rà soát các chỉ tiêu năm học và đề nghị PGD kiểm tra công nhận.

- Thi Olimpic Tiếng Anh trên Intenet cấp toàn quốc.

- Thi HS giỏi Toán qua Intenet cấp Tỉnh.

-  Khảo sát chất lượng HS các khối lớp.

 

- Kiểm tra hồ sơ GV theo định kỳ.

- Thông báo GV thuyên chuyển ngoài tỉnh.

- Xét nâng lương quý II năm 2015.

- Kiểm tra việc thực hiện đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVTH.

- Tổng phụ trách Đội chuẩn bị hồ sơ để kiểm tra.

- Làm kế hoạch phát triển trường lớp, nhu cầu đội ngũ viên chức năm học 2015-2016

- Đánh giá phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Lập kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất.

- Tổng kết cụm chuyên môn tại Trường Tiểu học Lê văn Tám..

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký KĐCL.

-Chuyên đề trường: Phương pháp tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học.

- Tổ chức chuyên đề Tiếng Anh cụm “ chuyên đề dạy ôn tập, hệ thống kiến thức cho học sinh ; Tổng kết sinh hoạt cụm Tiếng Anh Tại Trường Lương Thế vinh.

- Nhà trường tổng kết 04 năm thực hiện Mô hình trường học mới VNEN

- Khảo sát giữa HKII năm học 2015-2016.

 

- Hoàn thành hồ sơ năng lượng quý 11/2016

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định DTHT

 

 

4/2016

 

4/2016

 

4/2016

4/2016

4/2015

Cuối tháng 4, tháng 5

21-25/4/2016

Tháng 4

5/5/2016

4/2016

 

Tuần 3/4/2016

Tuần 4

 

20/4/2016

 

4/2016

4/2016

30/4/2016

Tuần 3, tháng 4/2016

 

Tháng 4

 

 

cuối tháng 4, đầu tháng 5/2016.

 

15/4/2016

Cuối tháng 4/2016

 

 

GV, HS

 

Toàn trường

 

BGH+TổCM

HS lớp 4,5

HS lớp 4,5

HS

 

BGH

Nhà trường

HT, CTCĐ, KT

BGH+Tổ CM

HT

HT+CTCĐ

Hiệu trưởng

 

HT,TPT, các bộ phận

 

HT, KT

BGH, TTCM

Ban chỉ đạo

HT,TTCM,GV

GV toàn trường

 

BGH, GV tiếng Anh

 

 

BGH, GV

 

 

 

HT, CTCĐ, KT

Tổ kiểm tra.

Tháng 5/2016

* Chủ điểm: Kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật của Bác Hồ (19/5/1989-19/5/2016)

- Tổ chức ngoại khóa theo chủ điểm.

- Tập trung ôn tập nâng cao chất lượng, tổ chức kiểm tra chất lượng cuối năm học.

- Kiểm tra thực hiện cuộc vận động “Hai không”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường học an toàn phòng chống thương tích.

- Tổ chức chuyên đề cấp trường: “ Nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Việt” lớp 1.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm 05 năm thực hiện việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

- Báo cáo tổng kết năm học.

- Báo cáo số liệu EMIS cuối năm.

- Hoàn thành các loại biểu mẫu cuối năm nộp PGD.

- Nghiệm thu, nhận bàn giao mẫu giáo 5 tuổi.

- Xét và nộp hồ sơ thi đua.

- Xây dựng kế hoạch công tác hè.

- Đề nghị PGD kiểm tra các danh hiệu thi đua.

- Xét kết quả học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình bậc tiểu học -  chuyển hồ sơ cho trường Nguyễn Du.

- Tổng kết năm học

- Phân công điều tra tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017.

- Xét thi đua cuối năm.

- Bàn giao HS  về sinh hoạt tại địa phương.

- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra

- Kiểm tra hồ sơ tổ khối, GV, ký duyệt học bạ.

- Cập nhật số liệu PCGDTH và các loại hồ sơ liên quan.

- Kiểm kê thư viện - CSVC

- Lập danh sách CBGV luân chuyển nộp về PGD.

- Đánh giá xếp loại CBGVNV theo QĐ 06/2006/QĐ-BNV-Hướng dẫn 3040/BGD-ĐT công văn 5875/BGD-ĐT.

- Kiểm tra việc thực hiện đánh giá chuẩn NNGVTH của PGD.

- Kết nạp số HS lớp 3 còn lại vào đội.

- Lập danh sách học sinh vượt khó, HS giỏi đề nghị hội khuyến học các cấp khen thưởng.

 

 

 

15/5 và 19/5

5/2016

 

5/2016

 

 

Tuần 2/tháng 5

 

Tháng 5

 

25/5/2016

25/5/2016

5/2016

5/2016-25/5/2016

Tuần 4

Tuần 4

Tuần 4

 

27/5

Tuần 4

26/5/2016

27/5

Tuần 4

30/5

5/2016

30/5

5/2016

5/2016

 

5/2016

20/5

5/2016

5/2016

 

 

 

 

Toàn trường BGH+GV,HS

 

Ban chỉ đạo

 

 

GV toàn trường

 

GV toàn trường

 

HT

VP

VP

CM, Khối 1

Hội đồng trường

HT

Hội đồng trường

Hội đồng trường

 

Toàn trường

Hội dồng trường

Hội đồng trường

TPT đội

HT

CM, KT, GV

HT, phụ trách PCGD

Thư viện

Hội đồng trường

HT, các bộ phận

VP

Hội đồng trường

TPT Đôi

GVCN, TPT,

Các bộ phận

Tháng 6/2016

* Chủ điểm: Kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi (1/6, sinh hoạt hè.

- Cấp phép hè 2016 cho CBGVNV.

- Phân công CBGVNV trực hè.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS hè

- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2015-2016.

- Xây dựng kế hoạch tu sửa CSVC, thiết bị dạy học, SGK, vở HSDT chuẩn bị cho năm học 2015-2016.

- Lập danh sách GV tham gia Bồi dưỡng nâng cao năng lực GV Tiếng Anh theo Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ châu Âu

- Xây dựng KH bồi dưỡng thường xuyên (bao gồm bồi dưỡng hệ 2015 và trong năm học 2015-2016)

- Nhà trường tiếp tục tuyển sinh lớp 1 theo kế hoạch

 

 

1/6/2016

1/6/2016

5/6/2016

6/2016

6/2016

6/2016

 

6/2016

 

Ngày 25/5—10/6

 

 

HT

HT

HT

GV

HT

HT

 

HT

 

Bộ phận VP

Tháng 7/2016

* Chủ điểm: Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ (27/7)

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2016 do SGD, Phòng GD tổ chức

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai công tác bồi dưỡng GV hè năm 2015 .

- Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu.

- Xét nâng lương quý III/2016.

- Tu sửa CSVC chuẩn bị năm học mới.

- Họp Hội đồng triển khai kế hoạch hè

 

27/7

25/7-30/7

 

25/7

 

25/7

Tháng 7

15/7

 

Nhà trường

BGH, TT, GV cốt cán

HT

 

HT

HT, CTCĐ, KT

HT

HT

Tháng 8/2016

* Chủ điểm: Kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công.

- Họp hội đồng sư phạm triển khai kế hoạch bồi dưỡng hè 2016.

- Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 1.

- Tổng vệ sinh toàn trường.

- Biên chế lớp - biên chế GV năm học 2016-2017.

- Tiếp tục ôn tập - kiểm tra lại HS yếu và xét lên lớp.

- Học sinh tựu trường và học tuần đầu của năm học mới.

- Chuẩn bị tốt mọi điều kiện tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và chuẩn bị khai giảng năm học mới ngày 5/9/2016.

 

8/2016

8/2016

1/8/2016

1/8/2016

20/8/2016

8/2016

30/8

 

HĐSP

HĐTS

Toàn trường

HT+CĐ

BGH+GV

BGH,GV,HS

Toàn trường

         

Trên đây là kế hoạch công tác năm học 2015-2016 của trường TH Lương Thế Vinh. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, trường sẽ bổ sung kế hoạch hàng tháng. Rất mong sự góp ý chỉ đạo của Phòng giáo dục thành phố Kon Tum

 

                                                       HIỆU TRƯỞNG

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

 

 

                                     

                                                                                                                                           Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

 

Bài viết liên quan