KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2012 - 2013

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1) Tình hình đội ngũ: * Tổng số CB,GV : 27 người Nữ : 24 ( Trong đó : CBQL: 02; GV : 22 ( 1 GV Tổng phụ trách, 1 GV hợp đồng dạy Âm nhạc , Đảng viên: 16 ) Trong đó: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: + Đại...

 

PHÒNG GD&ĐT TPKON TUM                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số: 01/ KH- CM                                                                                                                    Kon Tum, ngày 06 tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2012 - 2013

 

       A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

          1) Tình hình đội ngũ:

           * Tổng số CB,GV :  27 người              Nữ : 24

( Trong đó : CBQL: 02;   GV : 22 ( 1 GV Tổng phụ trách, 1 GV hợp đồng dạy Âm nhạc , Đảng viên: 16 )

       Trong đó:  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:     

                         +  Đại học       :   19   ( trong đó CBQL: 2)

                       +  Cao đẳng     :   05

                        +  THSP 12+2 :   02

                * Tỉ lệ đạt chuẩn trở lên :   24/24 GV (100%).

2)  Số lớp và số học sinh

+ Tổng số lớp:  13   Trong đó : 100% lớp học 9 buổi/ tuần

      + Tổng số học sinh: 351 em ; Trong đó :

       - Nữ         :   176                       -  Con TB:  

          - Dân tộc :     04                       -  Học sinh khuyết tật : 05

          - Nữ dân tộc: 01                       -  Lưu ban :  0  ;          - Mới tuyển: 71 HS.

  + Bình quân chung toàn trường có:   27 HS/ lớp.

          + Chia ra như sau:

 

Khối

Số lớp

Số HS

Nữ

DT

Nữ DT

HS

K tật

Mới tuyển

Lưu ban

1

3

64

30

2

 

2

64

0

2

3

70

41

 

 

2

2

0

3

2

85

40

1

 

 

2

 

4

2

66

27

1

1

 

1

 

5

3

66

38

 

 

1

2

 

T/C

13

351

176

4

1

5

71

0

     3) Thuận lợi:

     + Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngành, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự hỗ trợ tích cực của Hội cha mẹ HS và các ban ngành đoàn thể khác trên địa bàn .

     + Nhà trường được công nhận Trường đạt Chuẩn Quốc gia ( Mức độ 1)

     + Có chi bộ Đảng lãnh đạo với  16 đảng viên trong đó có 14 đảng viên trực tiếp giảng dạy.

     + Đội ngũ GV an tâm, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ trong công tác.

     + CSVC tương đối đảm bảo để phục vụ cho hoạt động dạy và học.

     +  Phụ huynh có quan tâm mua sắm đầy đủ sách, vở, ĐDHT và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em học tập .

     + Khối 2 - 3 tham gia Dự án mô hình Trường học mới VNEN.

  4) Khó khăn:

    +  Một số giáo viên còn hạn chế về sử dụng ứng dụng CNTT trong dạy học; chưa mạnh dạn trong việc đổi mới phương pháp, còn nói nhiều, làm thay học sinh. Chưa chú ý dạy học theo hình thức cá thể phù hợp đối tượng học sinh.

    + Khối 2 - 3 lần đầu thực hiện Dự án mô hình Trường học mới VNEN nên giáo viên và học sinh chưa quen vơi phương pháp dạy - học mới.

    +  Thời gian bồi dưỡng cho học sinh giỏi còn hạn chế, nhà trường chưa có máy tính để phục vụ cho việc học sinh rèn luyện thực hành Thi Oympic Tiếng Anh, Thi giải toán qua mạng Internet.

   + Một số Phụ huynh điều kiện kinh tế gia đình khó khăn do đó ít quan tâm đến việc học của con em.

    B/ PHƯƠNG HƯỚNG- NHIỆM VỤ CHUNG:

* CHỦ ĐỀ NĂM HỌC: Năm học 2012 - 2013 được xác định là: " Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục."     

      + Năm học: 2012 - 2013 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

       -  Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục thông qua cuộc vận động

" Hai không" của ngành, cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo  đức, tự học và sáng tạo". Chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐT  ngày 22/7/2008 và kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát động và triển khai phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" của ngành, đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao.

     + Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục theo chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư TW, thực hiện tốt đổi mới nội dung phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục chất lượng toàn diện cho học sinh, tăng cưòng giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ và giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh.

          C/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:         

          * Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

          1. Việc dạy của giáo viên:

    + Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn mục tiêu, kế hoạch dạy học. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chuyên môn ( Văn bản 9832/ BGD&ĐT về HD thực hiện chương trình các lớp 1, 4, 5; văn bản 896/BGD về HD thực hiện điều chỉnh chương trình dạy học và đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện các giải pháp nhằm từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có giải pháp “ phân chia các mức học sinh yếu" ( Công văn số 19/TB- Tr ngày 13/4/2009 của Giám đốc Sở GD&ĐT ; các văn bản hướng dẫn dạy học theo vùng miền ở các lớp...).Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống , giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

    + Triển khai có hiệu quả Công văn số 5842/BGD&ĐT - VP ngày 01 tháng 9

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học

    + Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình tiểu học, nắm vững tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và bộ tài liệu phương pháp dạy học các môn học của Bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp đối tượng học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình.

     + Chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong việc giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh. Sử dụng có hiệu quả cuốn “ Cẩm nang Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học”. Thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp ( 4 tiết/tháng) tích hợp lồng ghép " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phù hợp  theo kế hoạch chung và tình hình thực tế của từng tổ chuyên môn.

    + Thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông năm 2012 - 2013.

     + Thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm: Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo và phù hợp với từng đối tượng học sinh ; đảm bảo tiết học diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả. Tập trung đổi mới phương pháp dạy học theo 3 yêu cầu cơ bản:

    * Trên cơ sở nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tham khảo cần thiết, mỗi GV chủ động xây dựng kế hoạch bài học bám sát yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng của từng bài ; kế hoạch bài học phải thể hiện rõ những hoạt động của giáo viên và học sinh, những thiết bị dạy học được sử dụng...

    * Trong mỗi tiết dạy, GV cần quan tâm đến từng học sinh, giảng dạy  theo yêu cầu giảm tải để HS được học tập vừa sức, hiệu quả; sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

    * Tạo mọi điều kiện để HS hoàn thành nhiệm vụ học chủ yếu trên lớp, không yêu cầu làm thêm bài tập về nhà.

   + Chú trọng sử dụng có hiệu quả thiết bị ĐDDH đã có, tích cực làm bổ sung ĐDDH, để phục vụ giờ lên lớp đạt hiệu quả cao hơn; Tham gia tốt Hội thi “ Làm Đồ dùng dạy học tự làm” do các cấp tổ chức.

   +  Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khuyến khích giáo viên ứng dụng trong việc thiết kế các đồ dùng dạy học và các bài tập thực hành trên máy tính để phục vụ tốt cho việc hoc tập của học sinh, soạn giáo án tốt có thể nhân rộng làm tài liệu tham khảo cho đồng nghiệp theo tinh thần ngắn gọn súc tích nhưng đầy đủ nội dung kiến thức kỹ năng cơ bản và PPDH, phù hợp với đối tượng học sinh, tránh sao chép đối phó.

    + Tổ chức 13 lớp học 9 buổi / tuần . Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình giáo dục đối với các lớp học 9 buổi / tuần theo quy định của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của Phòng Giáo dục- Đào tạo  Thành phố.

    + Triển khai thực hiện dạy Anh văn cho học sinh khối 3, 4, 5 theo đúng chỉ đạo của ngành.

   + Tiếp tục tổ chức học tập và thực hiện tốt Thông tư số 32/ 2009/TT- BGD& ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ GD&ĐT về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.

  . Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá xếp loại HS.

+ Xây dựng kế hoach chỉ đạo, tạo điều kiện để giáo viên nâng cao hiệu quả trong việc giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi.

+ Đánh giá xếp loại học sinh căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình. Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá đối với các môn học, đặc biệt là môn Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lý theo tinh thần phát huy khả năng tư duy, tính sáng tạo, giảm yêu cầu học thuộc lòng máy móc, nhớ nhiều sự kiện. Không lạm dụng các dạng bài tập trắc nghiệm.

   + Thực hiện tốt quyết định 31/ QĐ- BGD-ĐT ngày 14/6/2002 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành mẫu chữ viết trong trường tiểu học, tổ chức phong trào Vở sạch- chữ đẹp trong toàn trường.

   +  Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ giáo viên theo QĐ 14/ GBD&ĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Quyết định 06/BNV.

    + Tổ chức đánh giá nghiêm túc, đúng quy định các hội thi cấp trường: thi GV dạy giỏi cấp trường, thi học sinh giỏi, thi viết chữ đẹp, thi làm và sử dụng ĐDDH do nhà trường và các cấp tổ chức.

   + Tổ chức tốt việc dự giờ, thao giảng, hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học; cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở tổ, trường và cụm trường. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ khối trưởng, giáo viên giỏi các cấp để làm nòng cốt trong các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

  + Tích hợp nội dung “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giáo dục môi trường, giáo dục an toàn giao thông trong các môn học một cách linh hoạt , giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh.

  + Tiếp tục triển khai và vận dụng tốt nội dung bồi dưỡng giáo viên . Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB.GV.

  + Các lớp thực hiện tốt việc thực hiện sổ lưu hoán, bảng thi đua lớp, hội đồng tự quản của lớp, hộp thư cá nhân, hộp thư của lớp,...

          2. Việc học của học sinh:

      + Học sinh trang bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập theo quy định của BGD&ĐT.

      + Giáo dục học sinh tích cực trong học tập, phát huy tốt tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh. Giáo dục học sinh thái độ học tập nghiêm túc, say mê, hứng thú trong học tập, không ỷ lại và có tính trung thực trong học tập.

      + Dạy cho học sinh biết cách học, học theo lối cá thể, học hợp tác cùng nhau. Học sinh phải nắm được kiến thức kỹ năng cơ bản của từng bài học ngay tại lớp .

      + Tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

      + Tích cực rèn chữ viết đẹp, viết đúng mẫu chữ theo qui định và tham gia tốt các hội thi “ Viết chữ đẹp” cấp trường, cấp Thành phố và cấp Tỉnh. Tham gia tốt và nâng cao số học sinh tham gia các Hội thi “ Thi năng khiếu 2 môn Toán và Tiếng Việt lớp 5” và Hội thi “ Giao lưu học sinh giỏi lớp 5”, Thi Oympic Tiếng Anh, Thi giải toán và tiếng Anh qua mạng Internet.

     * Chỉ tiêu:

+Giảng dạy:

 - 100%GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

 - 100% GV thực hiện tốt việc đổi mới PP giảng dạy, dạy theo mô hình Trường học mới và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo đối tượng học sinh.

 - 100% GV tích cực làm và sử dụng ĐDDH.

 - Hồ sơ tốt 80%, khá 20%.

 - Tổ chức 7 chuyên đề toàn trường các môn Toán, Luyên từ và câu, Tập làm văn, chuyên đề dạy Toán, Tiếng Việt và Tự nhiên - Xã hội theo mô hình Trường học mới; thực hiện chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học ở các khối lớp 1, 4 , 5 và Chuyên đề giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh.  Các tổ chuyên môn tổ chức tốt các chuyên đề của tất cả các môn học.

 - 100% GV thực hiện tốt việc đánh giá học sinh theo Thông tư 32 của Bộ GD&ĐT, nhất là việc theo dõi đánh giá các môn học bằng nhận xét.

 - 100% GV tham gia tốt việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh.

 - Thao giảng mỗi GV 6 tiết trở lên/ năm trong đó có 1lần / năm thao giảng toàn trường hoặc cụm trường hoặc với đơn vị được giúp đỡ. Dự giờ ít nhất 35 tiết /năm đối với GV, tổ trưởng 70 tiết/năm, phải thường xuyên dự giờ tất cả GV, dự giờ tất cả các môn học.

- 100% GV  làm đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có hiệu quả.

- 100% GV có giờ dạy hằng ngày từ TB trở lên, trong đó khá, giỏi đạt 80%.

- 100% GV được đánh giá chuẩn nghề nghiệp từ Trung bình trở lên trong đó khá, giỏi đạt 80%.

+ Học tập :

- Học sinh  : Giỏi - khá: 70%.  Lên lớp thẳng đạt 100%.

- 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học .

- 100% các lớp tham gia tốt các hội thi do trường tổ chức.

- Có 5 học sinh giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố.

- 03 học sinh đạt kết quả giải Toán và 03 học sinh thi Tiếng Anh qua mạng.

D/ BIỆN PHÁP THỰC HIÊN :

+ Phân công GV hợp lí, phù hợp năng lực và khối lượng công việc của nhà trường. Bố trí giáo viên giỏi, giáo viên có kinh nghiệm để chủ nhiệm và dạy lớp 1; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp 1 và các lớp khối 2 - 3 thực hiện mô hình trường học mới.

+ Tổ chức tốt thi giáo viên giỏi cấp trường nhằm chuẩn bị cho thi giáo viên giỏi cấp thành phố (thực hiện theo thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội thi GV dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên)

+ Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn GV( kiểm tra hồ sơ, kiểm tra việc chấm chữa bài của GV, kiểm tra việc đánh giá HS theo Thông tư 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học và Công văn số 717/BGD&ĐT_GDTH ngày 11/2/2010 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 32/2009/TT-BGD&ĐT .

+ Thực hiện tốt đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ GV theo QĐ 48/BGD&ĐT.

+ Thực hiện tốt việc khoán chất lượng cho tất cả các lớp. Thực hiện tốt việc bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với trường THCS.

+ GVCN có kế hoạch phân loại đối tượng cho học sinh phù hợp với thực tế của lớp và thực hiện tốt việc dạy theo cá thể hóa từng đối tượng học sinh.

+Tăng cường bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV.

+ Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, tăng cường dự giờ, thao giảng, tổ chức các chuyên đề nhằm đổi mới PPDH, đổi mới phương pháp đánh giá đối với GV và HS .

+ Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện đổi mới chương trình SGK lớp 1,2,3,4,5.

+ Tăng cường rèn chữ viết cho HS. Tham gia tốt Hội thi "Vở sạch - Chữ đẹp" cấp trường các cấp.

+ GV tăng cường kiểm tra việc nắm kiến thức bài cũ của HS. Giáo viên tổ chức dạy học để hoàn thành nội dung học tập trong giờ lên lớp, không yêu cầu làm thêm bài tập ở nhà.

       + Thường xuyên kiểm tra sách vở, ĐDHT của HS. Sử dụng có hiệu quả vở bài tập trong dạy học.

+ Mỗi GV có kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu  trong từng tiết dạy trên lớp.

+ Tổ chức kiểm tra GV dạy giỏi cấp trường theo quy định và tham gia Hội thi giáo viên giỏi các cấp.

+ BGH và khối trưởng chú trọng chỉ đạo và tăng cường kiểm tra GV trong thực hiện đổi mới PPDH, kiểm tra giáo án định kì, đột xuất, kiểm tra việc thực hiện chương trình, đánh giá xếp loại HS, chấm chữa bài của GV. Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra các giáo viên trong việc tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, theo hướng "giảm tải". Chú ý kiểm tra giáo viên trong việc soạn bài, đặc biệt là việc xác định mục tiêu bài dạy, tổ chức các hoạt động trên lớp và việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

+ Tổ chức cho GV thực hiện , lựa chọn đề tài phù hợp, hiệu quả.

+ Cán bộ, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy-học, thực hiện tốt việc " Dạy thật- Học thật - Kiểm tra đánh giá thật  - Báo cáo thật". CBGV tích cực tự học, tự rèn, tổ chức tốt việc sinh hoạt chuyên môn tổ, toàn trường, cụm trường, giao lưu với trường trong cụm chuyên môn .

+ Chú ý việc củng cố, ôn luyện kiến thức, kỹ năng, cần tăng thời lượng cho việc bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ,... một cách linh hoạt nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

+ Tích hợp nội dung giáo dục về giáo dục môi trường, giáo dục an toàn giao thông trong  các môn học một cách linh hoạt; giáo dục quyền và bổn phận trẻ em, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

+ Triển khai các hoạt động từ mô hình " Trường học mới"( EN) như hoạt động tự quản của học sinh, tự đánh giá, hộp thư trao đổi thông tin, thư viện

" mở", góc học tập ở lớp, tăng cường sự phối hợp tham gia của cộng đồng đối với giáo dục.

        + Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn gióa án trên máy tính. Các giáo án điện tử cần được xây dựng theo hướng có sự tham gia của tổ chuyên môn, của nhà trường và được sử dụng chung cho nhiều lớp; đồng thời lưu trữ giáo án điện tử thành kho tư liệu để tham khảo hoặc sử dụng về sau. Tiếp tục thực hiện phong trào sưu tầm, tuyển chọn các tư liệu dạy học điện tử ( phần mềm hỗ trợ dạy học, tranh ảnh minh họa các môn học v.v...) thành kho tư liệu dùng chung.

+ Tiếp tục giao trách nhiệm thực hiện nội dung chương trình môn học phân phối theo từng tuần cho giáo viên chủ động đối với từng bài và sát với đối tượng học sinh.

  

E/ CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN TỔ CHỨC TRONG NĂM HỌC:

 (7 chuyên đề)

* Tổ chức chuyên đề cụm chuyên môn “ Đổi mới phương pháp dạy môn Tiếng Việt theo mô hình Trường học mới   ( Khối 3) ( Tháng 11/2012 )

* Chuyên đề thao giảng tại trường :

1/ Chuyên đề “ Đổi mới phương pháp dạy học môn Luyện từ và câu" ( Khối 4)

( Tháng 10)

2/ Chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy môn Tiếng Việt theo mô hình Trường học mới” ( Khối 2) ( Tháng 12)

3/ Chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy môn Toán theo mô hình Trường học mới” ( Khối 2) ( Tháng 1)

4/ Chuyên đề " Làm và sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu quả cao”

 ( khối 4 ) ( Tháng 12 )

5/ Chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy môn Tự nhiên - Xã hội  theo mô hình Trường học mới” ( Khối 3) ( Tháng 2)

6/ Chuyên đề “ Nâng cao chất lượng dạy môn Tập làm văn ở lớp 5 ( khối 5)

 ( Tháng 1).       

7/ Chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy môn Toán theo mô hình Trường học mới” ( Khối 3) ( Tháng 3)

8/  Chuyên đề " Đổi mới phương pháp dạy học trong môn Tập đọc ”

 ( Khối 1) ( Tháng 4 )

                                                                                                CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

Bài viết liên quan