XÂY DỰNG TỦ SÁCH LỊCH SỬ

Vừa qua, thư viện trường TH Lương Thế Vinh đã tiến hành xây dựng tủ sách lịch sử của trường...

 

            Xét thấy nhu cầu tìm hiểu cũng như mở rộng vốn hiểu biết của học sinh về lịch sử, vừa qua, thư viện trường TH Lương Thế Vinh đã tiến hành xây dựng tủ sách lịch sử của trường với số lượng là 140 bản sách, với tổng kinh phí gần 2 triệu đồng.

 

 

 

   

 

 

         Với tủ sách lịch sử sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh trong trường có thêm những hiểu biết về lịch sử đất nước cũng như lịch sử thế giới, từ đó sẽ giúp ích nhiều hơn trong quá trình học tập của học sinh.

                                                                                                                                                            

Bài viết liên quan