GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH

Thư viện trường TH Lương Thế Vinh ra đời và phát triển cùng với sự thành lập và phát triển của trường. Qua nhiểu năm hoạt động,đến năm 2010, thư viện của trường đã được công nhân là thư viện đạt chuẩn.
Tài liệu đính kèm: Tải về

 

        Thư viện trường TH Lương Thế Vinh ra đời và phát triển cùng với sự thành lập và phát triển của trường.Qua nhiểu năm hoạt động,

đến năm 2010, thư viện của trường đã được công nhân là thư viện đạt chuẩn.

        Thư viện ngày càng có những bước đổi mới và phát triển nhắm phục vụ nhu  của giáo viên và học sinh trong trường.

        Thư viện hiện có nhiều loại tài liệu như tài liệu tham khảo, sách giáo khoa và sách giáo viên  cho học sinh và giáo viên,

sách truyện phục vụ nhu cầu giải trí và học tập của học sinh và giáo viên. Bên cạnh đó còn có kho đồ dùng dạy học phục vụ

cho việc giảng dạy và học tập trong trường.

        Nguồn tài liệu hiện có của thư viện:

                    + Sách giáo khoa : 1697 bản

                    + Sách giáo viên: 238 bản

                    + Sách tham khảo: 850 bản

                    + Truyện thiếu nhi: 2469 bản.

        Hiện nay, thư viện đang có kế hoạch bổ sung thêm nhiều tài liệu nhằm phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy của học sinh và giáo viên, bên cạnh đó thư viện đang tiếp tục bổ sung thêm những tài liệu lịch sử nhằm xây dụng Tủ sách lịch sử của trường.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA THƯ VIỆN

 

Tủ sách trưng bày trong thư viện

 

 

Tủ mục lục của thư viện

 

 

Bảng giới thiệu sách mới

 

 

 

 

 

Học sinh đọc sách trong phòng đọc

 

Bài viết liên quan