19/04/19  Tin tức - Sự kiện  276
Ngày hội đọc sách hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019.
 20/04/18  Tin tức - Sự kiện  386
Trường TH Lương Thế Vinh tổ chức ngày hội đọc sách hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam lần thứ V năm 2018".
 08/05/13  Thư viện  402
Vừa qua, thư viện trường TH Lương Thế Vinh đã tiến hành xây dựng tủ sách lịch sử của trường...
 21/03/13  Thư viện  683
Thư viện trường TH Lương Thế Vinh ra đời và phát triển cùng với sự thành lập và phát triển của trường. Qua nhiểu năm hoạt động,đến năm 2010, thư viện của trường đã được công nhân là thư viện đạt chuẩn.