Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên Đoàn

        Ngày 22/03/2019 tại trường TH Lương Thế Vinh tổ chức cho các em học sinh tham gia ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên Đoàn", công nhận hoàn thành chương trình "Rèn luyện đội viên" hạng măng non và hoàn thành chương trình "Dự bị đội viên", và "Kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03/1931 - 26/03/2019". Một ngày hội thật vui và ý nghĩa đối với tập thể giáo viên và học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Một số hình ảnh đẹp của ngày hội:

Bài viết liên quan