Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019.

Ngày hội đọc sách hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019 tại trường TH Lương Thế Vinh.

Một số hình ảnh nổi bật của ngày hội:

Bài viết liên quan