Hội thi tài năng Tiếng anh cấp trường năm học 2019-2020.

Hội thi tài năng Tiếng anh cấp trường năm học 2019-2020.

Một số hình ảnh hoạt động:

 

Bài viết liên quan