Kế hoạch tháng 9 năm học 2013-2014

Kế hoạch công tác đội – sao tháng 09 năm 2013 * Chủ điểm tháng: Truyền thống nhà trường * Bài hát trong tháng: Ngày hội toàn thắng. * Bài múa trong tháng: Các bài múa dân vũ. * Trò chơi: Các trò chơi dân gian: * Chương trình RLĐV&DBĐV + Khối 1: Con ngoan + Khối 2:V...

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH        

LIÊN ĐỘI TR. TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

                                   ***                                 Kon Tum, ngày 03 tháng 09 năm 2013 

 

Kế hoạch công tác đội – sao tháng 09 năm  2013

 

* Chủ điểm tháng: Truyền thống nhà trường

* Bài hát trong tháng: Ngày hội toàn thắng.

* Bài múa trong tháng: Các bài múa dân vũ.

* Trò chơi: Các trò chơi dân gian:

* Chương trình RLĐV&DBĐV

             + Khối 1: Con ngoan

             + Khối 2:Vệ sinh sạch sẽ

             + Khối 3: Cần biết khi ra đường

             + Khối 4&5: An toàn giao thông

1/ Sinh hoạt chủ điểm trong tháng:

- Giáo dục ý nghĩa truyền thống cho học sinh ngày CM tháng 8 và Quốc khánh 2/9

- Học sinh học nội qui của học sinh

- Thực hiện tuần lễ “Kỉ luật học đường”  

- Học sinh tham gia dự lễ khai giảng năm học mới và tham gia trò chơi phần hội.

- Phát động tháng an toàn giao thông.

- Bầu BCH Liên đội tạm thời điều hành Liên đội.

- Các lớp tiến hành đại hội chi đội – lớp nhi đồng, bầu ra BCH chi đội, lớp nhi đồng bầu ra ban cán sự lớp. (22/09/2013 vào tiết sinh hoạt lớp)

- Thực hiện làm vệ sinh trường lớp, chăm sóc công trình măng non (Vườn cây thuốc nam).

- Ổn định mọi vệ sinh trường lớp như: Xếp hàng vào lớp, chào cờ đầu tuần, thể dục giữa giờ, sinh hoạt Đội – sao, đọc báo 10 phút đầu buổi vào thứ 4&6 hằng tuần.

☻. Các lớp tiến hành đại hội:

+ Giáo viên CN thông qua kế hoạch hoạt động của liên đội.

+ Đăng kí các chỉ tiêu theo các chỉ tiêu của liên đội đưa ra theo từng chương trình. (Thống nhất thì ghi thống nhất)

+ Các phong trào thi đua, phong trào từ thiện…

+ Danh hiệu thi đua.

* Có biên bản đại hội (Nộp về TPT ngày 24/ 09/2013)

 

Trên đây là kế hoạch tháng 09/2013 của liên đội, yêu cầu các chi đội, lớp nhi đồng nắm kỹ để tham gia tốt các hội thi.  

 

                                                                                                                    TPT
Nơi nhận:                                                                                           
- Tổ CM, phân hiệu, TPT;                                                                   
- Các bộ phận có liên quan;
- Lưu VP.                                                         
 
 
                                                                                                           Nguyễn Văn Tuấn
Bài viết liên quan