Kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012-2013

NĂM HỌC 2012-2013 Năm học 2012 – 2013 diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lập thành tích chào mừng hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Chương trình công tác Đội ...
Tài liệu đính kèm: Tải về

 

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Liên đội  trường TH Lương Thế Vinh           

                 ***

           Số 01/CTr-LĐ                                                             

CHƯƠNG TRÌNH

 CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI                  

NĂM HỌC 2012-2013

Năm học 2012 – 2013 diễn ra trong thời điểm cả nước tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lập thành tích chào mừng hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013 tập trung và các nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012 – 2013 của Tỉnh Đoàn- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

          Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu niên năm học 2012-2013 của Thành Đoàn-Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum, Liên đội trường TH Lương Thế Vinh xây dựng chương trình công tác Đội tập trung vào những nội dung sau:

      I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

      1. Số liệu:

TSHS                             :         350 HS

Trong đó nữ                   :         176 HS

Tổng số chi đội      :          04

Tổng số đội viên    :        126 HS ;   Nữ : 65HS ;  DT : 1 ;  Nữ DT :  1

Tổng số sao lớp      :         09

Tổng số sao nhi      :         27 sao

Tổng số nhi đồng   :         224 HS ;  Nữ 111 HS  ;  DT 3: ; Nữ DT :

       2. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của chi bộ Đảng, ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương tới các phong trào hoạt động của liên đội và và luôn tạo mọi điều kiện cho liên đội hoạt động

- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của hội đồng Đội thành phố Kon Tum

- Anh ( chị) phụ trách  nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác

- Đội viên có ý thức, tích cực tham gia các phong trào hoạt động Đội do Hội đồng Đội các cấp phát động.

3. Khó khăn:

- Kĩ năng nghiệp vụ công tác Đội của BCH Liên - Chi đội và các anh (chị) phụ trách còn nhiều hạn chế, tham gia các hoạt động đội còn rụt rè, chưa mạnh dạn.

- Đa số HS là con em nhà nông nên ngoài việc học ở nhà các em còn phụ giúp gia đình trong việc nhà nên có rất ít thời gian tham gia công tác đội bên cạnh đó gia đình cũng ít chú trọng công tác đội nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động Đội.

         II/ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC:

1. Triển khai tốt các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (Nhiệm kỳ 2012 – 2017); tham mưu  đề ra các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi .

2. Hướng dẫn thiếu nhi tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" gắn với các tiêu chí chuẩn mực đạo đức của thanh thiếu nhi. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả triển khai các phong trào, cuộc vận động của Đội.

3. Xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, triển khai hiệu quả "Chương trình rèn luyện phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh”, "Chương trình rèn luyện Đội viên” sửa đổi; nâng cao chất lượng đội viên, cán bộ Chỉ huy Đội, đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi.

4. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 06 NQ/TWĐTN, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đoàn khoá IX về "Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng"; chú trọng công tác tham mưu xây dựng nhà thiếu nhi tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu niên, nhi đồng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hoá, tham mưu cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực xã hội cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

III/ Chủ đề năm học:

Vâng lời Bác Hồ dạy

                                                Thi đua Nghìn việc tốt

                                                Xây dựng Đội vững mạnh

                                                 Cùng tiến bước lên Đoàn.

          IV/ Nội dung:

1. Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh.

        a. Mục đích: Xây dựng các chuẩn mực đạo đức cho thiếu nhi trong thời kỳ mới nhằm giáo dục cho các em những giá trị tốt đẹp về truyền thống và đạo đức của con người và dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, giúp các em hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành đoàn viên.

        b. Nội dung và giải pháp:

- Triển khai rộng khắp phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ",  tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Kon Tum thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy’’ trong thời kỳ mới với nhiều hình thức phong phú, nhằm giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, con người và những giá trị truyền thống tốt đẹp của  dân tộc Việt Nam.

- Tổ chức và nhân rộng các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", “Những địa chỉ nghĩa tình’’, "Giúp bạn đến trường", các hoạt động hướng về biển đảo quê hương trong các Liên Đội... Hướng dẫn thiếu nhi tích cực tham gia công tác "Trần Quốc Toản"; nâng cao hiệu quả triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ", phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ".

- Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đội, từng bước hiện đại hoá các nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như: website các diễn đàn thiếu nhi, các trang mạng xã hội dành cho thiếu nhi. Giới thiệu các gương anh hùng, kịp thời nêu gương điển hình tiên tiến để giáo dục thiếu nhi. Đa dạng hoá các hình thức động viên khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong rèn luyện, học tập.

- Hướng dẫn các em tham gia tích cực phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt" gắn với các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cho thiếu niên, nhi đồng trong thời kỳ mới; giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức kỷ luật.

 - Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp; bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, các diễn đàn "Thiếu nhi Kon Tum - Vâng lời Bác dạy", "Tự hào truyền thống Đội ta", "Tiến bước lên Đoàn"...

c. Chỉ tiêu:

- 100% Chi đội tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng và tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động  “Thiếu nhi Kon Tum thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy’’.

- 100% Chi đội triển khai tốt phong trào “Nghìn việc tốt’’, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”,“Những địa chỉ nghĩa tình’’, "Giúp bạn đến trường"

          - Liên Đội tiếp tục xây dựng thư viện xanh.

2.  Luyện rèn tri thức – Vững bước tương lai.

a. Mục đích: Xây dựng môi trường học tập tích cực, có phương pháp, chủ động, khoa học; biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua nhằm khuyến khích sự sáng tạo; từng bước trang bị cho các em nền tảng tri thức khoa học mới, hiện đại đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế.

b. Nội dung và giải pháp:

- Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Định hướng cho thiếu nhi ý thức "Học đều, học đủ, học chăm", "Học" đi đôi với "Hành", "Vượt khó học tốt". Khuyến khích thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, xây dựng ý thức tự học, tự lập, trung thực trong thi cử; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào: "Hoa điểm tốt", "Hoa điểm 10", "Vở sạch chữ đẹp...

- Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức cho các em tích cực tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Kon Tum", cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", "Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai"; tích cực tham gia phòng chống bạo lực học đường.

- Triển khai hiệu quả các mô hình: "Bạn giúp bạn", "Nhóm học tập", "Đôi bạn cùng tiến", phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt. Duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ học tập: Câu lạc bộ "Toán học",  "Ngoại ngữ", "Nhà sử học nhỏ tuổi",...; đa dạng hóa hình thức sinh hoạt của các câu lạc bộ, tổ chức các diễn đàn,hội thi...

- Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội...; tham gia tốt các cuộc thi "Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi",

          - Sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt các quỹ học bổng: "Vì bạn nghèo". Vận động thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nghĩa Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vận động các nguồn lực xã hội giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

c. Chỉ tiêu:

- 100% Chi đội triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Vòng tay bè bạn’’, “Giúp bạn đến trường - cùng hướng tới tương lai’’ và thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm.

- 100% Chi đội tham gia tổ chức tốt ngày hội “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Kon Tum’’.

- 100% Đội viên tham gia các sân chơi cuối tuần, hội thi "Đố vui để học", trò chơi dân gian.

- 100% Đội viên tham gia quyên góp quỹ công trình Đội 2000đ/1Đội viên.

3. Vui khỏe an toàn - làm nghìn việc tốt.

a. Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình, hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi; giáo dục và rèn luyện cho các em kỹ năng thực hành xã hội, giúp các em hiểu rõ hơn những giá trị đạo đức truyền thống, trang bị kiến thức, rèn luyện phẩm chất, tình cảm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; tạo cho các em kỹ năng ứng xử tích cực, cần thiết để có cuộc sống an toàn, khỏe mạnh và hiệu quả.

 b. Nội dung và giải pháp:

- Tiếp tục triển khai, tổ chức nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như: “Rèn kỹ năng Đội“, "Học từ thiên nhiên", "Học từ dân gian", kỹ năng sinh hoạt nhóm ... phù hợp với điều kiện từng đơn vị. Tăng cường các hoạt động giao lưu với Liên đội kết nghĩa  . Tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ mình, kỹ năng về giới tính, phòng chống tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ý thức chấp hành Luật lệ giao thông đường bộ, phòng chống tai nạn đuối nước và bạo lực học đường cho thanh thiếu nhi.

- Tiếp tục thực hiện các phong trào, cuộc vận động "Vì màu xanh quê hương", "Trường em xanh - sạch - đẹp", "Ngày chủ nhật xanh"... xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực; động viên thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường học, đường làng ngõ xóm, tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa  tại địa phương.

- Phát triển các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,… tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi phát triển năng khiếu, bồi dưỡng ươm mầm tài năng nhỏ tuổi. Duy trì tốt hoạt động các câu lạc bộ: “Phóng viên nhỏ’’, "Đội tuyên truyền măng non"... tạo môi trường cho thiếu nhi thể hiện, nói lên tiếng nói của các em trong các hoạt động Đội.

- Nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về "Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng", tham mưu cơ chế chính sách; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi.

c. Chỉ tiêu:

- 100% Chi đội tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực’’. Các chi đội xây dựng 1 vườn thuốc nam.

- 100% Chi đội thành lập các CLB, đội nhóm như: “Đội tuyên truyền măng non’’, “Đội cờ đỏ’’, “Đội sao đỏ’’.

- 100%  Chi đội không có đội viên vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng xử lý.

- 100% Đội viên, nhi đồng đạt hạnh kiểm khá tốt trở lên, không có đội viên, nhi đồng vi phạm đạo đức.

4. Xây dựng đội vững mạnh - cùng tiến bước lên đoàn.

a. Mục đích: Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, nâng cao chất lượng đội viên, Sao nhi đồng; từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thiếu nhi trong tham gia hoạt động Đội.

b. Nội dung và giải pháp:

- Công tác nhi đồng:

+ Đa dạng hoá các hình thức sinh hoạt Sao thông qua đổi mới nội dung hoạt động Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học, gắn với các vấn đề về giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh công cộng, nếp sống học đường cho nhi đồng. Áp dụng phương pháp "Trẻ với trẻ", phương pháp "Cùng tham gia", kết hợp với các giáo cụ trực quan hỗ trợ tạo sự sinh động cho các buổi sinh hoạt Sao.

+ Chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng. Triển khai có hiệu quả Chương trình "Dự bị đội viên"; chuẩn hoá các danh hiệu thi đua theo chương trình "Dự bị đội viên".  Nâng cao chất lượng hoạt động của Sao tự quản trong học tập, vui chơi, sinh hoạt…

+ Tăng cường công tác phối hợp giữa Tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức các hoạt động dành cho Sao nhi đồng. Duy trì các cuộc thi: "Búp măng xinh", Sao nhi đồng chăm ngoan”, ... tạo sân chơi, bồi dưỡng kiến thức, giúp các em làm quen với Nghi thức Đội.

- Công tác đội viên:

+ Triển khai thực hiện "Chương trình Rèn luyện Đội viên" sửa đổi, sổ đội viên đảm bảo tính khoa học, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và thực tiễn tình hình thực tế của địa phương. Đổi mới phương thức sinh hoạt Đội theo hướng thiết thực, phù hợp, phát huy tinh thần tự quản và quyền tham gia trong các hoạt động Đội.

+ Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (Nhiệm kỳ 2012 – 2017). Quan tâm tới công tác kết nạp đội viên mới, đảm bảo về chất lượng và số lượng nhằm xây dựng lớp đội viên mới nhận dịp ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Liên, Chi đội:

+ Quan tâm lựa chọn lực lượng cán bộ Chỉ huy Liên, Chi đội; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt. Định kỳ theo năm học, tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ Chỉ huy Đội, giúp đội viên làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ Chỉ huy Đội.

+ Tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể, tạo động lực cho đội viên tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tổ chức các cuộc thi:  "Em là phụ trách Sao",  "Thủ lĩnh trẻ tương lai",... qua đó bồi dưỡng kỹ năng, động viên, tuyên dương những gương Chỉ huy Đội tiêu biểu.

c. Chỉ tiêu:

- Liên đội triển khai tốt chương trình “Dự bị đội viên’’“Chương trình rèn luyện đội viên’’.

- Liên đội triển khai Sổ theo dõi rèn luyện Nhi đồng và Đội viên do Hội đồng Đội Trung ương ban hành.

- Liên đội tổ chức các hội thi như: “Phụ trách sao giỏi”, “Vẻ đẹp tuổi hoa”, “Chỉ huy đội giỏi”, “ Nghi thức Đội - nét đẹp đội viên”... để nâng cao chất lượng hoạt động Đội.

- Liên đội tham gia các phong trào hoạt động Đội do cấp Thành phố phát động, tổ chức.

- 100% Chi Đội trang bị hồ sơ, sổ sách Đội theo quy định của Hội đồng Đội Trung Ương .

- 100% Chi Đội tổ chức tốt hoạt động  sinh hoạt tập thể ít nhất 01 lần/tuần.

V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẤP LIÊN ĐỘI  VÀ THAM GIA HỌAT ĐỘNG CẤP THÀNH PHỐ.

a- Hoạt động cấp Liên Đội:

- Tổ chức Đại hội các Chi đội và Đại hội Liên đội năm học 2012-2013 ( tháng 9/2012 các Chi đội, tháng 10/2012 Đại hội liên Đội).

          - Tổ chức các hội thi“Nghi thức đội”, “Phụ trách Sao giỏi”, "Đố vui để học", “Nét đẹp đội viên”, “Rung chuông vàng”, “Búp măng xinh”...

          - Tổ chức tập huấn công tác Đội cho các anh chị phụ trách năm học 2012-2013 (tháng 10/2012).

          - Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2012 - 2013.

          - Tham gia viết thư, tặng thiệp, tem các chú bộ đội đồn 705, 703 và tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ .

- Liên đội thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa.

          - Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân bằng nhiều hình thức Hội trại, văn nghệ, tọa đàm, trò chơi dân gian.

b. Hoạt động cấp Thành phố

- Tham gia tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012- 2013.

- Tham gi hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012- 2013.

          - Tham gi hội thi Giáo viên Tổng phụ trách Đội lần X  (Tháng 2/2013).

- Chuẩn bị tốt để kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2012- 2013.

- Tham gia tốt các cuộc thi do các cấp, các ngành phát động.

          VI. Tổ chức thực hiện:

          * Cấp liên đội:

- Liên đội chỉ đạo các chi đội triển khai thực hiện tốt chương trình công tác Đội đạt chất lượng hiệu quả cao, các chi đội tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định, phân công nhiệm vụ cụ thể BCH Chi đội, Liên đội; anh chị phụ trách chi đội phải thường xuyên kiểm tra nhận thức Đội, nghi thức Đội và kiểm tra công nhận đạt 100%.

- Triển khai cho đội viên học tập 12 chuyên hiệu rèn luyện đội viên và kiểm tra công nhận đạt trên 8 chuyên hiệu.

- Liên đội thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các chi đội thực hiện các hoạt động của Chi đội, Liên đội và Hội đồng Đội các cấp đề ra.

- BCH Liên đội phải phát huy được tính tự chủ, năng động, sáng tạo, tự quản mọi công việc của Liên đội, duy trì đội sao đỏ trực, kiểm tra nề nếp hàng ngày, đánh giá thi đua khen thưởng, những tập thể và cá nhân thực hiện tốt nề nếp và tham gia tích cực các phong trào hoạt động của Liên đội.

         VII. Đăng kí danh hiệu thi đua:

* Liên đội   : Liên đội mạnh cấp thành phố.

* Cấp khen: HĐĐ tặng giấy khen và công nhận.

Trên đây là bản dự thảo chương trình công tác Đội của Liên Đội Lương Thế Vinh năm học 2012 - 2013.

 

     Tổng phụ trách:                                                    TM. BCH Liên Đội

                                                                         Liên Đội Trưởng

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Văn Tuấn                                             Cao Thị Hồng Diệu

 

  Duyệt của hiệu trưởng                            Duyệt của HĐĐ thành phố Kon Tum

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

Bài viết liên quan