09/12/15  Tin của trường  377
- Căn cứ Công văn số 428/PGD&ĐT-TTr ngày 15/9/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016. Trường tiểu học Lương Thế Vinh lập kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học (KTNBTH) năm học 2015-2016 như sau:
 09/12/15  Tin của trường  287
- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường tiểu học Lương Thế Vinh xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm học 2015-2016 như sau:
 01/12/15  Tin của trường  298
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015 - 2016 A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1) Tình hình đội ngũ: * Tổng số CB,GV : 28 người Nữ : 27 ( Trong đó : CBQL: 02; GV : 23 ( 1 GV Tổng phụ trách, 1 GV hợp đồng dạy Âm nhạc, Đảng viên: 19 ) Trong đó: Trình độ ...
 01/12/15  Tin của trường  351
Thực hiện kế hoạch số 01/KH-CCM ngày 29/9/215 về sinh hoạt chuyên môn cụm 1, năm học 2015-2016, trường TH Lương Thế Vinh triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm lần 1 tại trường như sau:
 19/03/13  Tin của trường  278
A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1) Tình hình đội ngũ: * Tổng số CB,GV : 27 người Nữ : 24 ( Trong đó : CBQL: 02; GV : 22 ( 1 GV Tổng phụ trách, 1 GV hợp đồng dạy Âm nhạc , Đảng viên: 16 ) Trong đó: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: + ...
 07/12/12  Tin của trường  127
Số lượng thạc sĩ gia tăng mạnh trong những năm gần đây nhưng nhiều trường ĐH đang than trời về chất lượng đào tạo tại các khóa cao học.