Báo cáo sơ kết công tác nội bộ HKI năm học 2018-2019.

Báo cáo sơ kết công tác nội bộ HKI năm học 2018-2019.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    THÀNH PHÔ KON TUM                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH                                                 

                                                                              TP Kon Tum, ngày 02   tháng 01  năm 2019

      Số:   /BC-NT                                                                               

                                                    

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC 2018-2019


Kính gửi:   - Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố Kon Tum.                                  

                  - Bộ phận thanh tra Phòng giáo dục & đào tạo.

 

       Căn cứ Công văn số 765/PGD&ĐT-KTr, ngày 17/12/2018 về việc báo cáo sơ kết học kì I công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

       Căn cứ kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019, trường tiểu học Lương Thế Vinh báo cáo kết quả công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018 -2019 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng giáo dục& Đào tạo thành phố Kon Tum, sự lãnh đạo của Chi bộ nhà trường cũng như sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương.

           - Đội ngũ CB-GV- NV trong nhà trường thật sự nhiệt tình, năng nổ đoàn kết và nhất trí cao trong công việc.

          - Tổ kiểm tra nội bộ trường học đã có kinh nghiệm vì nhiều năm tham gia kiểm tra nội bộ trường học.

2. Khó khăn:

- Đa số giáo viên nhà ở xa trường, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến công tác dạy và học, công tác kiểm tra nội bộ trường học.

- Đồng chí hiệu trưởng nghỉ hưu theo chế độ từ 01/12/2018 nên ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kiểm tra của nhà trường.

B TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG KIỂM TRA

I. Tổ chức lực lượng :

II. Đánh giá nội dung kiểm tra:

1. Tự kiểm tra các hoạt động của nhà trường :

- Nêu những nội dung đã tổ chức kiểm tra. So với kế hoạch (đạt, chưa đạt-lý do?).

* Những nội dung đã kiểm tra:

- Kiểm tra công tác phổ cập: cập nhật số liệu học sinh đầu năm, hs chuyển đến, đi đúng, kịp thời,

- Kiểm tra kế hoạch tuyển sinh ; Thông tư 36/2017/BGD ĐT ngày 28/12/2017 về thực hiện công khai : Cam kết chất lượng GD; thu chi tài chính

- Kiểm tra: Nền nếp lớp học, đồ dùng sách vở học sinh.

- Kiểm tra việc trang trí lớp học.

- Kiểm tra: Đổi mới phương pháp dạy và học: “ Nâng cao năng lực giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua dạy học môn đạo đức” lớp 3,5; chuyên đề “Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn toán lớp 3,4” chuyên đề “Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột lớp 4,5”

- Kiểm tra : Công tác tư tưởng chính trị; tuyên truyền phổ biến, quán triệt Luật Khiếu nại, Luật tiếp CD, PCTN,THTK;

- Kiểm tra việc bố trí sử dụng đội ngũ CBGVNV trong trường

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo 6 giáo viên

- Kiểm tra: Hồ sơ nhà trường theo quy định

- Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn: Kiểm tra hồ sơ, nội dung sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học.

- Kiểm tra: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch (Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần của nhà trường).

- Kiểm tra dạy thêm, học thêm.

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại và giải pháp khắc phục tồn tại qua kiểm tra.

* Ưu điểm: Nhà trường đã thiết lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách, kế hoạch của từng công việc cụ thể, rõ ràng và có kiểm tra.

- Khi kiểm tra có quyết định, kế hoạch kiểm tra theo từng tháng và có thông báo kết quả vào cuối tháng đầy đủ những ưu điểm, tồn tại, hướng khắc phục.

        * So với kế hoạch đầu năm đưa ra : Đạt

* Tồn tại:

Việc kiểm tra đôi khi vẫn bị chậm trễ vì nhiều công việc đột xuất cần giải quyết gấp.

* Giải pháp khắc phục : Khắc phục công việc đột xuất để hoàn thành việc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra.

2. Tự kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo:

a) Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên:

Số GV đã  kiểm tra

HĐSPNG

Kết quả xếp loại tiết dạy

Ghi chú

Số tiết xếp loại  Giỏi

Số tiết xếp loại  Khá

Số tiết xếp loại  TB

Số tiết xếp loại  Yếu

     6

        10

        2

 

 

 

          - So với kế hoạch : 6/6 Đạt 100%

* Ưu điểm: Hầu hết GV được kiểm tra có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trung thực. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giảng dạy nhiệt tình, có chất lượng và biết vận dụng dạy công nghệ thông tin có hiệu quả. Đảm bảo mục tiêu, nội dung kiến thức, kỹ năng cơ bản của bài dài dạy.

* Tồn tại: Vẫn còn 1 số tiết giáo viên dạy đạt hiệu quả chưa cao, chưa vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, chưa phát huy tính tích cực của học sinh, của nhóm trưởng, một vài trò chơi chưa hiệu quả, chưa gây hứng thú học tập cho học sinh; chưa

* Giải pháp khắc phục : BGH nhà trường tăng cường công tác dự giờ, đầu tư, tư vấn cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng.

 

b) Kiểm tra chuyên đề của giáo viên:

- Số giáo viên đã được kiểm tra chuyên đề: 7 giáo viên (Xếp loại : 6 tốt, 1 Khá) So với kế hoạch 7/7 đạt 100%

- Các chuyên đề đã kiểm tra :

+ Đổi mới phương pháp dạy và học: “ Nâng cao năng lực giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua dạy học môn đạo đức” lớp 3,5.

+ Đổi mới PPDH Chuyên đề: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn toán lớp 4; 5.

+ Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

+ Nâng cao chất lượng dạy và học môn Luyện từ và câu lớp 4.

+ Nâng cao kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh cho HS lớp 5

- So với kế hoạch : Đạt

- Đánh giá ưu điểm, tồn tại và giải pháp khắc phục tồn tại.

* Ưu điểm:

- Xác định đúng mục tiêu theo chuẩn kiến thức, kĩ năng trọng tâm tiết dạy.

- GV có chú ý rèn kĩ năng tính toán, rèn kĩ năng học nhóm và có chú ý đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh, có điều chỉnh nội dung học, có dạy học phân hóa theo năng lực học tập của học sinh; có hướng dẫn các nhóm học tập, giám sát quá trình học và hỗ trợ kịp thời cho các nhóm hoạt động.

- Học sinh tự tin trong học tập, biết hợp tác, có kĩ năng điều hành ...và nắm vững kiến thức, kĩ năng và có khả năng vận dụng tốt.

- GV có chú ý khắc sâu kiến thức cho học sinh trong từng hoạt động

- Học snh nắm được kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

- Đa số học sinh đã biết tự tin, biết hợp tác, có kĩ năng tổ chức và hoạt động nhóm; biết tự đánh giá.

- Biết ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

* Tồn tại: - Còn có giáo viên chưa điều chỉnh nhịp độ học tập của học sinh hợp lý.

- Chưa chú ý phân bố thời gian trong tiết dạy hợp lý, chưa khai thác hết đồ dùng dạy học trong SGK.

- GV chưa chú ý đến đối tượng học sinh học chậm trong lớp.

- Giáo viên chưa chú ý sửa sai triệt để cho học sinh.

 - Vẫn còn một số ít học sinh còn rụt rè, nhút nhát trong học tập.

* Giải pháp khắc phục : BGH, khối trưởng tăng cường dự giờ, tư vấn, giúp đỡ, tổ chức mở các chuyên đề cần thiết để nâng cao chất lượng dạy học.

3.  Tự kiểm tra tổ (khối), bộ phận trong trường:

- Đã tổ chức kiểm tra tổ (khối) và bộ phận nào trong trường. Số lần kiểm tra tổ (khối), bộ phận. So với kế hoạch (đạt, chưa đạt-lý do?).

- Đã tổ chức kiểm tra tất cả các khối ( K1 : 2lần, k2 : 2 lần, K3 : 2 lần, K4 : 2 lần, K5 : 3 lần).

- Kiểm tra bộ phận kế Toán : 2 lần ( kiểm tra việc thực hiện 3 công khai, kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán ).

- Kiểm tra công tác Đội trường học.

- Đánh giá năng lực, uy tín, chất lượng của tổ trưởng (khối trưởng), cán bộ phụ trách bộ phận; đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, hiệu quả thực hiên các nhiệm vụ thông qua hồ sơ sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ (khối), bộ phận.

(Đánh giá nêu những ưu điểm, tồn tại và giải pháp khắc phục tồn tại).

* Ưu điểm: Nhìn chung các bộ phận đã có đầy đủ hồ sơ và các giấy tờ cần thiết phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

* Tồn tại: Việc kiểm tra nhiều lúc còn chậm trễ chưa đúng kế hoạch đề ra.

* Giải pháp khắc phục : Phó Hiệu trưởng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở GV được phân công làm công tác kiểm tra nội bộ phải sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ, kịp thời theo đúng kế hoạch của nhà trường.

4. Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng:

- Nêu những nội dung đã tổ chức kiểm tra. So với kế hoạch (đạt, chưa đạt-lý do?).

- Kiểm tra việc hiệu trưởng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch (kế hoạch năm học,  học kỳ, kế hoạch tháng, tuần của nhà trường).

- Kiểm tra việc quản lý giáo viên, nhân viên, phát triển đội ngũ, kế hoạch và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ; quản lý và tổ chức giáo dục học sinh.

- Kiểm tra việc đổi mới công tác quản lí nhà trường, có biện pháp cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường.

- Kiểm tra công tác đánh giá  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo Thông tư 14/2018/TT-BGD ĐT ngày 20/7/2018 quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.và đánh giá giáo viên theo Thông tư 20/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

- Kiểm tra việc chỉ đạo công tác hành chính, tài chính tài sản nhà trường; việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

+ Kiểm tra việc ban hành lưu trữ công văn đi, công văn đến, việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính (sổ đăng bộ, sổ Nghị quyết của nhà trường, sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh và các loại hồ sơ sổ sách khác).

+ Kiểm tra việc thực hiện quy định thu chi, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách, nguồn huy động từ CMHS, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước với cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng kinh phí, phương tiện văn phòng phẩm, chế độ hội nghị, thực hiện quy chế công khai của trường… để xác định tính hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại trường trong việc quản lý các nguồn kinh phí, trang thiết bị dạy học, đầu tư xây dựng, sửa chữa; chấn chỉnh tình trạng huy động đóng góp của nhân dân vượt thẩm quyền, kể cả huy động trái quy định thông qua Ban đại diện CMHS, chấn chỉnh việc buông lỏng quản lý tài chính, tài sản, không công khai minh bạch về kết quả huy động đóng góp và tình hình sử dụng các nguồn thu làm thắc mắc từ nội bộ và trong nhân dân.

+ Kiểm tra việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng qua việc tổ chức thực hiện kê khai thu nhập và tài sản cá nhân trong trường; chi trả nguồn thu cá nhân qua thẻ ATM; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động quản lý, kết quả công tác, thu nhập, tăng lương, đi học, khen thưởng và các quyền lợi khác.

(Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai của Hiệu trưởng, hồ sơ hoạt động của Kế toán, thủ quỹ,...)

* So với kế hoạch : Đạt

 - Đánh giá ưu điểm, tồn tại và giải pháp khắc phục tồn tại qua kiểm tra

 * Ưu điểm: Đã đổi mới công tác quản lí của Hiệu trưởng, thường xuyên có biện pháp cải tiến công tác quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường đạt hiệu quả.

     * Tồn tại:

- Đôi khi thực hiện kế hoạch kiểm tra chưa kịp thời.

- Sắp xếp hồ sơ chưa khoa học.

* Giải pháp khắc phục tồn tại qua kiểm tra :

- Lên kế hoạch sắp xếp lịch để kiểm tra kịp thời, đúng thời gian.

- Củng cố hồ sơ sắp xếp hợp lý.

5.  Tự kiểm tra công tác tiếp công dân,  giải quyết khiếu nại tố cáo:

- Nêu những nội dung đã tổ chức kiểm tra. So với kế hoạch (đạt, chưa đạt-lý do?).

+ Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...

+ Kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Luật tiếp công dân 2013, Luật phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trường ngay từ đầu năm học.

+ Kiểm tra việc bố trí địa điểm tiếp công dân và thực hiện đúng quy trình tiếp công dân theo Luật tiếp công dân 2013 và Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 về Quy định quy trình tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ.

+ Kiểm tra việc tổ chức cập nhật thông tin phản ánh sai phạm, tiêu cực trong công tác quản lý, công tác dạy và học trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc do Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển về. Tổ chức xác minh, xử lý và trả lời kịp thời theo thẩm quyền. Thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định. Có kế hoạch và phương án giải quyết dứt điểm không để khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp kéo dài.

- Kiểm tra việc quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học.

(Đối tượng kiểm tra chủ yếu : Hồ sơ quản lý của Ban giám hiệu nhà trường trực tiếp là Hiệu trưởng, hồ sơ các bộ phận có liên quan).

* So với kế hoạch : Đạt

 - Đánh giá ưu điểm, tồn tại và giải pháp khắc phục tồn tại qua kiểm tra:

*Ưu điểm: Đã thực hiện chỉ thị 35-CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... có bố trí địa điểm tiếp dân, nội quy tiếp dân và lịch tiếp dân.

* Tồn tại: Không

 

III. VIỆC BAN HÀNH THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA ;

Việc ban hành thông báo kết quả kiểm tra đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

IV. THỰC HIỆN XỬ LÝ SAU KIỂM TRA:

- Tiếp thục kiểm tra những tồn tại thiếu sót cần khắc phục sau kiểm tra.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC CỦA NHÀ TRƯỜNG :

1 Ưu điểm:

- Nhà trường đã thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học trong học kì I năm học 2018 - 2019.

- Nhà trường có đầy đủ hồ sơ khi tiến hành kiểm tra tập thể và cá nhân giáo viên trong trường ( Lưu đầy đủ )

- Hầu hết CBGV,NV trong trường chấp hành tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

2. Tồn tại:

- Việc kiểm tra đôi khi còn chậm trễ chưa đúng theo kế hoạch đề ra ( Đồng chí hiệu trưởng nghỉ hưu theo chế độ từ 01/12/2018.)

- Vẫn còn một vài giáo viên còn ngại va chạm, chưa phát huy hết năng lực của mình trong công tác kiểm tra nội bộ.

- Vẫn còn một số ít học sinh chưa chăm học, tiếp thu chậm, chữ viết xấu, còn thụ động chưa tích cực hợp tác trong hoạt động nhóm.

        3. Bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ trường học :

- Phải nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học.

- Phải tăng cường dự giờ, tư vấn, giúp đỡ tận tình từng giáo viên, chỉ rõ cho họ biết từng việc làm cụ thể, làm như thế nào để đạt hiệu quả.

- Phải yêu nghề, mến trẻ, luôn tâm huyết với nghề, phải công bằng, khách quan, công tâm và luôn chân thành khi góp ý đồng nghiệp.

VI. Các kiến nghị, đề xuất: Không

VII. Một số biện pháp khắc phục học kỳ II:

-  Phát huy vai trò của tổ kiểm tra trường học, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý của Phó Hiệu Trưởng, tổ trưởng chuyên môn và chức năng của BTT trường học trong công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.

-  Phối kết hợp với công đoàn cơ sở trong việc đôn đốc, động viên nhắc nhở giáo viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kì I năm học 2018-2019 của trường tiểu học Lương Thế Vinh rất mong đư­ợc các cấp góp ý bổ sung.

 

                                                                                                      P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                     Nguyễn Thị Muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiểm tra hoạt động học tập của học sinh:

5. Kiểm tra hoạt động học tập của học sinh :

Các nội dung đã kiểm tra: So với kế hoạch Đạt

- Kiểm tra Đồ dùng học tập, vệ sinh học sinh.

- Kiểm tra vở sạch, chữ đẹp

- Kiểm tra việc học tập trên lớp của học sinh

* Ưu điểm: Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập trên lớp.

- Hầu hết mặc đồng phục theo quy định, cắt móng tay, áo quần sạch sẽ.

- Hầu hết học sinh viết bài cẩn thận, chữ viết đẹp, giữ vở sạch, không quăng góc.

- Hầu hết học sinh tham gia học tập trên lớp nghiêm túc, biết hợp tác trong học nhóm, các nhóm trưởng biết điều hành học tập trong nhóm.

- Học snh nắm được kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

* Tồn tại:

- Vẫn còn một ít em chữ viết xấu, chưa chịu khó rèn chữ.

- Một ít em vẫn còn thụ động chưa chú ý hợp tác trong nhóm.

- Kết thúc học kì I vẫn còn học sinh yếu toàn trường cụ thể như sau:

Môn Toán : 22 em( 6em KT ), môn Tiếng Việt : 16 em ( 6 em KT).

* Giải pháp khắc phục : Sau kết thúc học kì I nhà trường chỉ đạo cho GVCN cần phân loại học sinh và dạy học cá thể hóa đến từng học sinh ( Học sinh yếu cái gì phụ đạo cái đó ).

- GVCN xây dựng kế hoạch phụ đạo cho học sinh TB, học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tăng cường kiểm tra vở, rèn chữ viết cho học sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1. Ưu điểm:

          2. Tồn tại:

D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

Đ. CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ:

* Ưu điểm:

Nhà trường phân công cho đội ngũ kiểm tra đủ về số lượng : 9, cơ cấu đúng thành phần : BGH, Khối trưởng, thanh tra, TPT Đội, các đ/c đều có năng lực chuyên môn và có kinh nghiệm làm công tác kiểm tra.

* Tồn tại: Hầu hết làm công tác kiểm tra nội bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên hoàn thành còn chậm, chưa đúng kế hoạch đề ra.

* Giải pháp khắc phục : Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho GV làm công tác kiểm tra nội bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Các điều kiện về cơ sở vật chất kĩ thuật:

*Ưu điểm: Đảm bảo cho hoạt động dạy học, đảm bảo cảnh quan trường học và môi trường sư phạm như: trang thiết bị dạy học, phòng làm việc, thư viện, sân tập thể dục đầy đủ.

- Trong năm học nhà trường đã mua sắm 8 máy vi tính, 14 bàn giáo viên, 10 bộ bàn ghế 6 chỗ ngồi để HS học nhóm.

* Tồn tại: Trường xây dựng từ lâu nên phòng học, phòng làm việc xuống cấp, bàn ghế học sinh ngồi còn một số đã quá cũ kĩ.

* Giải pháp khắc phục: Nhà trường thường xuyên tu bổ, sửa chữa các phòng học, , có kế hoạch mua sắm bàn ghế học sinh mỗi năm một ít.

- Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục:

* Ưu điểm:

Công tác tuyển sinh đầu cấp, thực hiện các chỉ tiêu, số lượng HS từng lớp, khối lớp và toàn trường, thực hiện kế hoạch phổ cập đầy đủ đúng chỉ tiêu của ngành đề ra.

- Hoạt động và chất lượng giáo dục các môn văn hóa:

* Ưu điểm: Nhà trường đã tổ chức giảng dạy, học tập, thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn, kiểm tra thi cử và đánh giá xếp loại đúng quy định. Tình hình chất lượng giảng dạy của GV và kết quả học tập của HS tương đối tốt.

* Tồn tại: Đội ngũ GV giỏi các cấp và học sinh giỏi các cấp chưa cao.

* Giải pháp khắc phục : Có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ GV có năng lực để đủ khả năng dự thi GV giỏi các cấp. Tăng cường công tác bồi dưỡng HS giỏi để dự thi học sinh giỏi các cấp.

- Thực hiện nội dung chương trình giáo dục toàn diện:

Ưu điểm: Nhà trường đã giáo dục đạo đức, thẩm mĩ, thể chất, lao động vệ sinh trường lớp cho học sinh đầy đủ, có chất lượng.

- Công tác quản lí của Hiệu trưởng:

*Ưu điểm: Đã đổi mới công tác quản lí của Hiệu trưởng, thường xuyên có biện pháp cải tiến công tác quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường đạt hiệu quả.

          Kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà trường vào tháng 3/201 nên hiện nay nhà trường chưa kiểm tra.

2. Kiểm tra các chuyên đề nhà trường :

 Những chuyên đề mà nhà trường đã kiểm tra trong học kì 1:

- Kiểm tra việc hoàn thành công tác PCGDTH đúng độ tuổi ( Tháng 9/2015)

- Kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm ( Tháng 10/2015 )

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ( Tháng 11/2015 )

- Kiểm tra chuyên đề thực hiện 3 công khai và kiểm tra phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực ( Tháng 12/2015 )

* Ưu điểm: Nhà trường đã thiết lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách, kế hoạch của từng công việc cụ thể, rõ ràng và có kiểm tra.

* Tồn tại: Việc kiểm tra đôi khi vẫn bị chậm trễ vì nhiều công việc đột xuất cần giải quyết gấp.

* Giải pháp khắc phục : Khắc phục công việc đột xuất để hoàn thành việc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra.

3. Kiểm tra tổ khối, bộ phận :

Những bộ phận đã được kiểm tra trong học kì I như sau :

- Kiểm tra việc chỉ đạo các hoạt động của tổ chuyên môn:

          + Kiểm tra việc trang trí lớp theo mô hình trường học mới.

+ Kiểm tra toàn diện khối 1.

- Kiểm tra bộ phận kế toán.

+ Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính năm 2015 của kế toán theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ tài chính.

+ Kiểm tra việc sửa chữa cơ sở vật chất trong nhà trường.

* Ưu điểm: Nhìn chung các bộ phận đã có đầy đủ hồ sơ và các giấy tờ cần thiết phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

* Tồn tại: Việc kiểm tra nhiều lúc còn chậm trễ chưa đúng kế hoạch đề ra.

* Giải pháp khắc phục : Hiệu trưởng thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở GV được phân công làm công tác kiểm tra nội bộ phải sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ, kịp thời theo đúng kế hoạch của nhà trường.

4. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên :

4.1. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên :

Số giáo viên đã kiểm tra nội bộ : 6/6 so với kế hoạch đạt 100%

* Ưu điểm: Hầu hết GV được kiểm tra có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trung thực. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giảng dạy nhiệt tình, có chất lượng và biết vận dụng dạy công nghệ thông tin có hiệu quả.

* Tồn tại: Vẫn còn 1 số tiết giáo viên dạy đạt hiệu quả chưa cao, chưa vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học , chưa phát huy tốt vai trò học tập của học sinh, của hội đồng tự quản, một vài trò chơi chưa hiệu quả, chưa gây hứng thú học tập cho học sinh.

* Giải pháp khắc phục : BGH nhà trường tăng cường công tác dự giờ, đầu tư, tư vấn cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng.

Kết quả xếp loại : 4 Tốt, 2 Khá

4.2. Kiểm tra chuyên đề của giáo viên :

Số giáo viên được kiểm tra chuyên đề:  06 giáo viên đạt 100%

Số chuyên đề đã kiểm tra:

          + Nâng cao chất lương dạy TV, Toán cho HS lớp 1.

          + Dạy học theo mô hình trường học mới” Toán, TV

          + Khai thác các công cụ trong dạy học.

+ Dạy môn TNXH theo mô hình trường học mới.

* Ưu điểm:

- GV có kĩ năng hướng dẫn tốt các nhóm học tập, giám sát quá trình học của học sinh để hỗ trợ kịp thời theo nhu cầu, trình độ tiếp thu, tác động đến các nhóm, các đối tượng, theo 10 bước học tập.

 

- Chỉ dẫn hoạt động nhóm rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với các đối tượng theo hướng phát huy tính năng động, sáng tạo của từng học sinh 5 bước giảng dạy.

- Sử dụng các hình thức, công cụ đánh giá một cách hợp lý để hỗ trợ theo dõi tiến độ học tập và việc hoàn thành nhiệm vụ của học sinh. Biết điều chỉnh nhịp độ học tập của học sinh và của các nhóm sau đánh giá.

- Xử lí các tình huống sư phạm phù hợp và có tác dụng giáo dục.

- Chuẩn bị đủ các phương tiện, đồ dùng cần thiết cho tiết học.

- Chỉ dẫn học sinh tương tác với các góc học tập, đồ dùng, thiết bị trong lớp học. Hợp tác với cha mẹ học sinh, cộng đồng để hỗ trợ việc học tập của học sinh (hợp tác làm đồ dùng, hợp tác qua hoạt động ứng dụng,..).

- Sử dụng thời gian cho các hoạt động trong tiết dạy một cách hợp lí.

- Hội đồng tự quản hoạt động có chất lượng, các em tổ chức tốt các hoạt động, biết hợp tác,

- Học snh nắm được kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

- Đa số học sinh đã biết tự tin, biết hợp tác, có kĩ năng điều hành, tự quản lớp học, biết tự đánh giá.

- Biết ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

* Tồn tại: - Còn có giáo viên chưa điều chỉnh nhịp độ học tập của học sinh hợp lý.

- Chưa chú ý để phân bố thời gian trong tiết dạy hợp lý, chưa khai thác hết đồ dùng dạy học trong SGK.

- Vẫn còn một số ít học sinh còn rụt rè, nhút nhát trong học tập.

* Giải pháp khắc phục : BGH, khối trưởng tăng cường dự giờ, tư vấn, giúp đỡ, tổ chức mở các chuyên đề cần thiết để nâng cao chất lượng dạy học.

                   Kết quả : 4 tốt, 2 khá

5. Kiểm tra hoạt động học tập của học sinh :

Các nội dung đã kiểm tra:

- Kiểm tra Đồ dùng học tập, vệ sinh học sinh.

- Kiểm tra vở sạch, chữ đẹp

- Kiểm tra việc học tập trên lớp của học sinh

* Ưu điểm: Học sinh có đầy đủ dụng cụ học tập trên lớp.

- Hầu hết mặc đồng phục theo quy định, cắt móng tay, áo quần sạch sẽ.

- Hầu hết học sinh viết bài cẩn thận, chữ viết đẹp, giữ vở sạch, không quăng góc.

- Hầu hết học sinh tham gia học tập trên lớp nghiêm túc, biết hợp tác trong học nhóm, các nhóm trưởng biết điều hành học tập trong nhóm.

- Học snh nắm được kiến thức, kĩ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

* Tồn tại:

- Vẫn còn một ít em chữ viết xấu, chưa chịu khó rèn chữ.

- Một ít em vẫn còn thụ động chưa chú ý hợp tác trong nhóm.

- Kết thúc học kì I vẫn còn học sinh yếu toàn trường cụ thể như sau:

Môn Toán : 22 em( 6em KT ), môn Tiếng Việt : 16 em ( 6 em KT).

* Giải pháp khắc phục : Sau kết thúc học kì I nhà trường chỉ đạo cho GVCN cần phân loại học sinh và dạy học cá thể hóa đến từng học sinh ( Học sinh yếu cái gì phụ đạo cái đó ).

- GVCN xây dựng kế hoạch phụ đạo cho học sinh TB, học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tăng cường kiểm tra vở, rèn chữ viết cho học sinh.

 

IV. Đánh giá chung về công tác kiểm tra nội bộ trường học của nhà trường:

1 Ưu điểm:

- Nhà trường đã thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học trong học kì I năm học 2016-2017.

- Nhà trường có đầy đủ hồ sơ khi tiến hành kiểm tra tập thể và cá nhân giáo viên trong trường ( Lưu đầy đủ )

- Hầu hết CBGV,NV trong trường chấp hành tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

2. Tồn tại:

- Việc kiểm tra đôi khi còn chậm trễ chưa đúng theo kế hoạch đề ra.

- Vẫn còn một vài giáo viên còn ngại va chạm, chưa phát huy hết năng lực của mình trong công tác kiểm tra nội bộ.

- Vẫn còn một số ít học sinh chưa chăm học, tiếp thu chậm, chữ viết xấu, còn thụ động chưa tích cực hợp tác trong hoạt động nhóm.

V. Bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ trường học :

- Phải nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ trường học.

- Phải tăng cường dự giờ, tư vấn, giúp đỡ tận tình từng giáo viên, chỉ rõ cho họ biết từng việc làm cụ thể, làm như thế nào để đạt hiệu quả.

- Phải yêu nghề, mến trẻ, luôn tâm huyết với nghề, phải công bằng, khách quan, công tâm và luôn chân thành khi góp ý đồng nghiệp.

VI. Các kiến nghị, đề xuất: Không

VII. Một số biện pháp khắc phục học kỳ II:

-  Phát huy vai trò của tổ kiểm tra trường học, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý của Hệu Trưởng, tổ trưởng chuyên môn và chức năng của BTT trường học trong công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.

-  Phối kết hợp với công đoàn cơ sở trong việc đôn đốc, động viên nhắc nhở giáo viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kì I năm học 2016-2017 của trường tiểu học lương Thế Vinh rất mong đư­ợc các cấp góp ý bổ sung.

 

                                                                                                      Hiệu trưởng

 

 

                                                                              Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

 

 

Bài viết liên quan