arrow Công tác nhà trường  arrow Phân công chuyên môn Phân công chuyên môn đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, năm học 2015-2016 Cập nhật : 12/9/2015 3:48:06 PM - Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của nhà trường được quy định trong điều lệ Trường tiểu học của Bộ giáo dục và đào tạo số 41/2010/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010. - Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015-2016 và tình hình thực tế và khả năng của cán bộ, giáo viên trong Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

PHÒNG GD&ĐT T.P KON TUM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      QĐ số ..../QĐ-NT                                             P. Nguyễn Trãi, ngày 01 tháng 8 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Phân công chuyên môn đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, năm học 2015-2016)

 

 

          - Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của nhà trường được quy định trong điều lệ Trường tiểu học của Bộ giáo dục và đào tạo số 41/2010/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2010.

- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2015-2016 và tình hình thực tế và khả năng của cán bộ, giáo viên trong Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công chuyên môn đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường trong năm học 2015-2016 thực hiện các nhiệm vụ sau :

1 Hiệu trưởng: 

  - Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà tr­ường.

   - Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
         - Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;

- Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;

- Quản lí hành chính; quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trư­ờng;

- Quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà tr­ường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại lớp; tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách;

  - Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bình quân 2 tiết trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;
        - Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;

- Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

2. Phó hiệu trưởng:

      - Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công;

       - Điều hành hoạt động của nhà trư­ờng khi đ­ược Hiệu trưởng uỷ quyền;

        - Dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bình quân 4 tiết trong một tuần; được hưởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

3. Giáo viên Tiểu học :

        - Giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo ch­ương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh; quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

       - Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; g­ương mẫu trước học sinh, th­ương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

       - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.

       - Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.

       - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.

       - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

4. Giáo viên Tổng phụ trách Đội kiêm y tế học đường:

        - Ngoài thực hiện công việc của giáo viên TH còn hoàn thành công việc về công tác Đội TNTPHCM theo quy định trong trường học. Dạy một số tiết theo quy định.

      - Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe trong nhà trường, xây dựng các chương trình kế hoạch; đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành phục vụ hoạt động của đơn vị.

5. Nhân viên kế toán, văn thư :

 Quản lý hồ sơ kế toán, tài sản nhà trường; Lập dự toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp; Tham mưu về công kiểm tra, quản lý tài sản.

        - Nhiệm vụ nhận - chuyển công văn, báo cáo và lưu vào sổ theo quy định, xử lý công văn chính xác và đúng thời gian. Kiểm tra và ghi nhận thời gian gởi báo cáo, tổng kết theo tháng, quý để lưu xét thi đua cuối năm. 

6. Nhân viên thư viện, thiết bị  kiêm quản lý CNTT :

    - Quản lý hồ sơ, sổ sách thư viện và tài sản và hoạt động của thư viện trường học theo quy định.

- Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và tài sản và hoạt động của thiết bị trường học theo quy định.

- Quản lý công nghệ thông tin trong trường học.

7. Nhân viên bảo vệ:

          Trực cơ quan ngoài giờ hành chính (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Bảo quản tài sản cơ quan, đảm nhiệm công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác an ninh và trật tự của cơ quan.

         - Sửa chữa nhỏ vật chất trong nhà trường.

Điều 2: Các chế độ được hưởng theo quy định của nhà nước.

 

          Điều 3: Bộ phận chuyên môn, văn phòng, tài vụ và các ông ( bà ) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

          Hiệu Trưởng

 

 

 

 

                                                                          Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

[Kontum]
Lượt xem : 636 Bình luận : 0
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để hạn chế tình trạng lắp pô inox trên xe máy?


Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Video đang cập nhật...
Hiện có 47 khách truy cập
Trong ngày : 47
Trong tháng : 875
Lượt truy cập: 134250

Trường TH Lương Thế Vinh
Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum
Điện thoại: 0603863535
Email: c1luongthevinh_kt.kontum@moet.edu.vn

vdc3