arrow Công tác nhà trường Kế hoạch về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Cập nhật : 12/1/2015 9:31:52 PM Căn cứ công văn số 540/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Kon Tum về tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong trường học; Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị ; Nay trường TH Lương Thế Vinh triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết cụ thể như sau:

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ KON TUM                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH LƯƠNG THẾ VINH                                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số:   ...53.  /KH-TH-LTV                                                                 Kon Tum, ngày   2  tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

 

 

 

    Căn cứ công văn số 540/KH-PGD&ĐT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Kon Tum về tăng cường phòng,  chống  bệnh sốt xuất huyết trong trường học;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị ;

Nay trường TH Lương Thế Vinh triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1.Mục đích:

    - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nguyên nhân, hậu quả của bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống

    - Nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh cho CBGVCNV và HS toàn trường

    - Chủ động ngăn chặn lây lan dịch, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc và chết do bệnh sốt xuất huyết

2.Yêu cầu:

    Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI TRIỂN KHAI :

1.Đối tượng tuyên truyền :

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường.

2. Phạm vi triển khai :

- Toàn trường

III. NỘI DUNG :

             - Phổ biến kiến thức về  nguyên nhân, hậu quả của bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống

           - Vận động học sinh sinh viên và cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh tham gia thực hiện các hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi, vệ sinh môi trường tại trường học và tại hộ gia đình.

     IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Phụ trách y tế trường học:

              - Lập kế hoạch triển khai tới các đơn vị.

- Chuẩn bị nội dung tuyên truyền đăng tải lên website

- Phân công nhân viên thực hiện rải thuốc Apec ngăn không cho muỗi đẻ trứng dẫn đến phát sinh dịch bệnh.

 

2. Đội TNTP Hồ Chí Minh:

- Tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh trên phát thanh học đường.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở tình hình vệ sinh khu nội trú

- Lập báo cáo về Phòng Giáo Dục và Đào Tạo khi xuất hiện xảy ra dịch bệnh (nếu có)

“ KHÔNG CÓ LĂNG QUĂNG KHÔNG CÓ SỐT XUẤT HUYẾT “

          - Tổ chức thực hiện ngày chủ nhật xanh vận động CB,GV,NV và học sinh sinh viên tích cực tham gia vệ sinh cảnh quan môi trường toàn trường

     Trên đây là kế hoạch triển khai phòng chống bệnh sốt xuất huyết của trường TH Lương Thế Vinh. Đề nghị các tổ chuyên môn, Liên đội được phân công thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch này.

 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để báo cáo);

- Các tổ CM ( để phối hợp )                                              

- Website (để thông tin)

- Lưu: YTTH.

[Kontum]
Lượt xem : 293 Bình luận : 0
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để hạn chế tình trạng lắp pô inox trên xe máy?


Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Video đang cập nhật...
Hiện có 37 khách truy cập
Trong ngày : 37
Trong tháng : 865
Lượt truy cập: 134240

Trường TH Lương Thế Vinh
Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum
Điện thoại: 0603863535
Email: c1luongthevinh_kt.kontum@moet.edu.vn

vdc3