arrow Công tác nhà trường  arrow Phân công chuyên môn KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CÁC THÁNG NĂM HỌC 2012 - 2013 Cập nhật : 3/19/2013 10:28:39 AM Bộ phận chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn cụ thể theo từng tháng, tuần cụ thể. Qua kế hoạch các tổ khối cũng như giáo viên áp dụng việc giảng dạy theo nội dung kế hoạch đã đề ra.

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM 2012

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

- Tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn- nghiệp vụ hè 2012 theo kế hoạch của nhà trường.

- Tập trung ôn tập học sinh và trang trí lớp

- Tổ chức học tập các văn bản chuyên môn : Thông tư số 32/2009/ BGD&ĐT; công tác phu đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi; học tập Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; xây dựng kế hoạch dạy học và soạn giảng phù hợp với đối tượng học sinh.

- Tâp huấn chương trình VNEN cấp trường và Thành phố.

- Phân công chuyên môn, biên chế giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy phân môn năm học 2012 - 2013.

- Tập huấn chuyên đề soạn giáo án E- learning.

- Triển khai chuyên đề tăng cường Tiếng Việt cho học sinh vào học lớp 2 VNEN

- Phân chia thời khoá biểu cho các khối lớp.

- Triển khai một số biện pháp nâng cao hiệu quả của phương pháp dạy học theo nhóm

- Thực hiện chương trình tuần 1 – Khối 2-3 tiếp tục tăng cường Tiếng Việt cho học sinh vào học lớp 2 VNEN

- Ra đề kiểm tra chất lượng đầu năm khối 2, 3, 4, 5.

- Theo dõi, kiểm tra tình hình nề nếp, sĩ số học sinh.

- GV mượn SGK, ĐDDH.

- GVCN các lớp kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh.

- Các tổ chuyên môn họp thống nhất nội dung chương trình, hồ sơ, sổ sách chuyên môn.

- 1/8/2012 đến

   20 /8/2012

 

 

 

 

 

 

 

- 13- 17/8/2012

 

 

 

 

- 13,14/8/2012

- 7/8/2012

 

- 22/8/2012

 

 

- 27/8/2012

 

- 27/8/2012

- 29/8/2012

 

 

 

- Hiệu phó chuyên môn + tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

 

- Phòng GD&ĐT

 

 

- Muộn -Vinh

 

 - Phòng GD&ĐT

- Nguyệt

 

 

- Chuyên môn

 

 

- Phòng GD&ĐT

 

- Chuyên môn

- Giáo viên toàn trường

 

 

 

 

 

BGH, GV khối 2- 3

 

Vinh- Hồng- Triệu

 

 

- GV toàn trường

- Muộn

 

 

- Giáo viên toàn trường

- Ưu điểm: Đa số GV tham gia học tập nghiêm túc theo kế hoạch.

- Có tinh thần học tập tốt.

- Cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra.

- Tham gia nghiêm túc các buổi tập huấn do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Tồn tại: Còn một số GV chưa có ý thức cao trong học tập bồi dưỡng chuyên môn, không ghi chép, đi trễ.

 

II/ Biện pháp :

- Tăng cường công tác quản lí chuyên môn, thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của nhà trường gắn với 3 cuộc vận động vµ 1 phong trào thi đua như " Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo"...

- Thực hiện tốt kỉ cương, lề lối làm việc.

- Phân công cụ thể trách nhiệm quản lý cho các tổ trưởng chuyên môn, thực hiện học tập nghiêm túc.

-  Các tổ trưởng chuyên môn theo dõi chặt chẽ tổ viên trong thời gian bồi dưỡng hè.

- Thực hiện chấm công hàng ngày, có biện pháp đối với những thành viên tham gia học tập không nghiêm túc.

III/ NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM 2012

1/ NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC:

- Đã triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ hè 2012 theo kế hoạch của nhà trường.

- Học tập QĐ 14/ BGD&ĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học.

- Bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học , tập huấn mô hình trường học mới VNEN.

- Học tập Thông tư số 32/ BGD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh.

- Phân công chuyên môn, biên chế giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy phân môn năm học 2012 - 2013.

- Phân chia thời khoá biểu cho các khối lớp.

- Tham gia tích cực các buổi tập huấn do Phòng GD& ĐT tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch dạy học cả năm học từng phân môn ; xây dựng kế hoạch dạy buổi thứ hai.

- Đã thực hiện chương trình dạy học tuần 1 đúng thời gian quy định.

- Tích cực trong việc trang trí lớp theo tinh thần VNEN

2/  NHỮNG TỒN TẠI- NGUYÊN NHÂN- BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

          * Tồn tại:

- Công tác bồi dưỡng chuyên môn hè chưa đạt kết quả tốt, một số giáo viên đi chưa đúng giờ, còn nói chuyên, làm việc riêng, chưa chuẩn bị tài liệu để tự học, tự nghiên cứu.

- Việc thực hiện nội dung xây dựng kế hoạch dạy học cả năm, kế họach dạy tăng cường môn Toán, TViệt, các tiết dạy nội dung ở địa phương chưa đúng thời gian quy định.

- Học sinh chưa làm quen với phương pháp học theo tinh thần VNEN ( nhất là ở khối 2)

        * Nguyên nhân:

- Do ý thức chấp hành nội quy quy định của nhà trường của một số GV chưa tốt.

- Ý thức tự học, tự nghiên cứu của một số GV còn hạn chế. Tinh thần phê và tự phê bình chưa cao, còn nể nang, sợ mất lòng đồng nghiệp....

- Do hạn chế về tin học nên chất lượng bài soạn chưa đạt chất lượng.

* Biện pháp:- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở của BGH, tổ trưởng chuyên môn đối với GV,NV.

          - Có biện pháp nghiêm khắc đối với những GV,NV thường xuyên vi phạm.

          - Yêu cầu các tổ trưởng theo dõi chấm công vµ nộp bảng chấm công về chuyên môn vào ngày 30 hàng tháng.

                                                                          

                                               KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG 8 - 2012

 

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

 

 

 

TUẦN

 

06/8 đến 10/8/2012

- Bồi dưỡng chuyên môn hè 2012:

. Học tập Thông tư 32- BGD& ĐT và công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.

. Tập huấn Đổi mới phương pháp dạy học bậc Tiểu học

. Triển khai Chương trình theo mô hình Trường học mới cho giáo viên toàn trường .

. Học tập Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

. Học tập Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ BGD& ĐT về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

 

- Cả tuần

- 2/8/2012

 

 

 

- 2,3/8/2012

- 3/8/2012

 

- 5/8/2011

BGH; giáo viên

 

BGH; giáo viên

BGH, TTCM

 

Muộn - Oanh

 

BGH; giáo viên

 

BGH; giáo viên

- Đã thực hiện triển khai Chương trình theo mô hình Trường học mới cho giáo viên toàn trường.

- Tham gia học tập các văn bản nghiêm túc.

 

 

TUẦN

 

13/8/ đến

17/8/2012

- Triển khai nội dung Tập huấn mô hình trường học mới VNEN.

- Xây dựng kế hoạch dạy học và soạn giảng phù hợp với đối tượng học sinh.

- Triển khai Công văn số 871/ SGD& ĐT ngày 04/8/2010 V/v hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm học thêm của UBND tỉnh Kon Tum.

- Phân công chuyên môn năm học 2012 -2013.

- Biên chế học sinh các lớp năm học 2012 -2013.

- Hoàn thành hồ sơ điều tra phổ cập giáo dục

- Trang trí và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho mô hình Trường học mới.

 

 

 

- ngày13 đến17/8/2012

 

-13 /8/2012

 

- 13/8/2012

 

- 20/8/2012

- Cả tuần

- Cả tuần

Muộn - Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

Ánh Hồng, Tuấn

- Triển khai nội dung Tập huấn mô hình trường học mới VNEN.

- Thực hiện trang trí và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho mô hình Trường học mới nghiêm túc.

 

 

 

TUẦN

 

20/8đến 24/8/2012

- Lập danh sách học sinh các lớp

- Các lớp tiến hành thực hiện công tác tổ chức lớp.

- Hội nghị Tổng kết năm học 2011 -2012 và triển khai nhiệm vụ năm học 2012 -2013

- Phân chia thời khóa biểu cho tất cả các khối lớp.

- GVCN và GVPM xây dựng kế hoạch cá nhân - Tuần 1

- GVCN kiểm tra sách vở, ĐD học tập của học sinh.

- GV làm công tác Phổ cập tiểu học đúng độ tuổi

- GV mượn SGK, SGV, sách tham khảo và ĐDDH.

- Tổ chức bàn giao học sinh lớp dưới lên lớp trên

 . Triển khai Thông báo số 436/TB - PGD& ĐT ngày 13/8/2010 về ý kiến kết luận của Trưởng phòng  PGD& ĐT Thành phố Kon Tum tại Hội nghị triển khai Thông tư 32- BGD& ĐT và công tác phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Triển khai Công văn số 19 về 6 giải pháp nâng cao chất lượng học sinh của Sở GD&ĐT

- Học tập nhiệm vụ năm học 2012- 2013 đối với giáo dục tiểu học.

- Họp Phụ huynh học sinh thông báo về mô hình Trường học mới.

- Hoàn tất việc trang trí và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho

mô hình Trường học mới.

 

Cả tuần

16/8/2011

22/8/2012

 

20/8/2012

 

 

 24/8/2012

 

20/8/2012

 

 

 

 

 

20/8/2012

 

21/8/2012

 

24/8/2012

BGH; giáo viên

 

BGH

BGH; giáo viên

 

BGH

 

 

 

BGH; giáo viên

 

BGH; giáo viên

 

 

 

BGH; giáo viên

BGH; giáo viên

 

BGH; giáo viên

 

Muộn

 

 

- Học tập đầy đủ các văn bản về chuyên môn.

 

. Chưa thực hiện đăng ký giảng dạy của giáo viên đúng thời gian quy định.

. Chưa thực hiện tốt việc bàn giao học sinh lớp dưới lên lớp trên.

 

 

 

 

TUẦN 1

 

27/8 đến 31/8/2012

- Thực hiện chương trình tuần 1

- Xây dựng, ổn định nề nếp học sinh

- Duyệt phân công chuyên môn tại PGD

- Tiếp tục tăng cường Tiếng Việt cho học sinh lớp 2 VNEN

- Các tổ chuyên môn bàn biện pháp nâng cao chất lượng HS yếu, thống nhất nội dung, phương pháp dạy học trong tổ.

- Ra đề Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2,3,4,5.

- Phát động phong trào rèn chữ viết đẹp trong GV và HS

.Phân loại đối tượng HS để nâng cao chất lượng dạy – học.

- Tổ trưởng nộp báo cáo tháng 8, kế hoạch tháng 9.

27/8/2012

Cả tuần

27/8/2012

Cả tuần

Cả tuần

 

 

Cả tuần

 

- 31/8/2012

BGH; giáo viên

 

 

Khối 2 và 3

 

 

 

Muộn, khối trưởng

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học tuần 1

- Hoàn tất việc ra đề Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2,3,4,5.

.

 

 

 

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2012

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

- Thực hiện đúng chương trình tuần 2,3,4,5theo quy định

- Thực hiện chương trình tuần 1 theo VNEN

- Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2,3,4,5.

- Chấm bài thống kê chất lượng đầu năm lớp 2,3,4,5.

- Tăng cường việc củng cố và bổ sung kiến thức cho HS  nhất là môn Tiếng Việt sau kiểm tra chất lượng đầu năm.

- Xây dựng kế hoạch dạy học cả năm học từng môn học; xây dựng kế hoạch dạy buổi thứ hai, kế hoạch dạy học  Anh văn, kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2012 - 2013

- Xây dựng nền nếp học tập của học sinh. Phát động  phong trào " Vở sạch chữ đẹp" trong giáo viên và HS

- Thực hiện đúng các quy chế, quy định về chuyên môn.

- Thực hiện kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh cho HS khối lớp 3,4,5 và dạy Âm nhạc cho các khối lớp.

- Triển khai chuyên đề Giáo dục đạo đức cho học sinh, chuyên đề soạn Giáo án E - learning cho giáo viên.

- Ban giám hiệu tổ chức kiểm tra nề nếp, ĐDHT của học sinh. Dự giờ các lớp đặc biệt ở khối 2,3 .

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn cả năm học,

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn có 3 loại sổ : sổ kế hoạch, sổ theo dõi, sổ biên bản chuyên môn.

- Các lớp tiếp tục thực hiện vở lưu hoán.

- Các tổ khối tiến hành sinh hoạt chuyên môn, dự giờ theo kế hoạch.

- Lập danh sách học sinh yếu đầu năm theo các mức độ và xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu.

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt, Toán, Anh văn

4 tuần học

  9/9/2012

- 06-07/9/2012

- 10/9/2012

 

 

- 05/9/2011

- Cả tháng

-

 

 

 

 

 

 

 21/9/2012

 

- Cả tháng

 

- 20/9/2011

 

- Cả tháng

 

- 14/9/2012

 

 

 

 

 

 

- Hiệu phó chuyên môn + tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

- Hiệu phó

 

 

 

 

Vinh - Hồng - Triệu

- BGH, Tổ trưởng

 

- Hiệu phó chuyên môn + tổ trưởng chuyên môn

- Hiệu phó

 

- Giáo viên toàn trường

 

 

 

 

 

 

 

- Giáo viên toàn trường

 

 

- Giáo viên toàn trường

 

 

 

 

 

- Giáo viên toàn trường

 

- Giáo viên toàn trường

 

- Vinh - Triệu - Khang

 

                                                                                  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG 9

 

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

 

 

 

TUẦN 2

 

3/9 đến 8/9/2012

- Tổ chức khai giảng năm học 2012 - 2013

- Giáo viên tăng cường sử dụng ĐDDH.

- Thực hiện dạy các môn tự chọn Anh văn cho học sinh khối 3,4,5.

- Thực hiện coi kiểm tra và chấm, chữa bài kiểm tra đầu năm nghiêm túc.

. Ngày 6/9: Khối 2-3 : Kiểm tra Tiếng Việt - Toán.

. Ngày 7/9 : Khối 2-3 : Kiểm tra Tiếng Việt – Toán.

 - Chú trọng phân loại theo đối tượng học sinh và có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu.

 

- Cả tuần

 

 

 

 

- 6,7/9/2012

 

- 7/9/2012

BGH; giáo viên

 

BGH; giáo viên

 

 

BGH, giáo viên

 

BGH; giáo viên

 

Muộn

Đã thực hiện

- Chất lượng của học sinh đầu năm còn yếu nhiều.

 

 

TUẦN 3

 

10/9/ đến

15/9/2012

- Triển khai kế hoạch dạy 2 buổi /ngày và dạy tốt các tiết tăng cường.

- Dựa vào thống kê chất lượng 2 môn Toán, Tiếng Việt GVCN thực hiện phân loại HS đầu năm.

- Xây dựng kế hoạch chuyên  môn cả năm học.

- BGH, tổ trưởng dự giờ  nhất là GV chuyên môn chưa vững.

- Kiểm tra việc sử dụng và làm ĐDDH của giáo viên.

- Tập trung rèn học sinh còn yếu môn Tiếng Việt và Toán.

- Tăng cường việc duy trì sĩ số học sinh.

- Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học ( Tập huấn trong hè 2012).

- Các lớp VNEN thực hiện chương trình tuần 1.

. Các lớp VNEN tiếp tục tăng cường rèn Tiếng Việt cho học sinh nhất là lớp 2.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình VNEN

- Xây dựng  kế hoạch thanh tra giáo viên năm 2012- 2013.

- Hoàn tất danh sách học sinh theo hồ sơ VMIS

 

- Cả tuần

 

 

10/9/2012

- Cả tuần

- 8/9/2011

 

 

- 10/9/2012

 

 

- 10/9/2012

- Cả tuần

 

- 13/9/2012

- 14/9/2012

- 14/9/2012

Cả trường

BGH; giáo viên

Muộn

 

GVCN

 

Muộn

BGH & GV

 

 

 

BGH & tổ trưởng chuyên môn

BGH, GV toàn trường.

-Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học.

- Dựa vào thống kê chất lượng 2 môn Toán, Tiếng Việt GVCN thực hiện phân loại HS đầu năm.

-  Các tổ khối và GVCN lớp tập trung bàn biện pháp xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng học sinh đặc biệt đối với học sinh yếu .

 

 

 

TUẦN 4

 

17/9đến 22/9/2012

- Thực hiện chương trình tuần 3

- Tổ chức chuyên đề  giáo dục đạo đức cho học sinh, triển khai chuyên đề soạn giáo án E- learning cho giáo viên.

- Dự giờ giáo viên

- Giáo viên tăng cường chấm bài có nhận xét, lời khuyên...

- Phát động phong trào rèn chữ viết đẹp trong giáo viên và học sinh.

- Các tổ trưởng xây dựng kế hoạch dự giờ, thao giảng hàng tuần

- Các tổ tổ chức chuyên đề bàn biện pháp nâng cao chất lượng HS. Thực hiện tốt công tác phụ đạo, bồi dưỡng HS.

- Xây dựng kế hoạch đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

 

 

21/9/2012

Cả tuần

20/9

 

 

 

 

 

16/9

 

Trong tuần

BGH; giáo viên

Vinh - Hồng- Triệu

* Dự giờ:

Tồn tại: GV chuẩn bị bài dạy sơ sài; chưa nắm được ppdh, hiệu quả giờ dạy thấp.

- CBQL chưa thực hiện tốt công tác dự giờ.

  

 

 

 

 

TUẦN 5

 

24/9 đến 29/9/2012

- Thực hiện chương trình tuần 4

- Các tổ tổ chức thao giảng, dự giờ theo kế hoạch của tổ.

- Nộp phân công chuyên môn tại PGD.

- Dự giờ giáo viên toàn trường, kiểm tra giáo án, kế hoạch dạy học cá nhân..

- Các tổ chuyên môn bàn biện pháp nâng cao chất lượng HS

- Giáo viên tăng cường chấm bài có nhận xét, lời khuyên...

- Phát động phong trào rèn chữ viết đẹp trong giáo viên và học sinh.Phân loại đối tượng HS để nâng cao chất lượng dạy - học.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Tiếp tục thực hiện  Công văn số 568/PGD&ĐT- CMTH về việc thực hiện Hướng dẫn về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học.

- Triển khai công văn số 5999/BGD&ĐT - GDTH ngày 12/9/2012 về việc hướng dẫn phân phối thời lượng các môn học theo mô hình VNEN.

- Xây dựng phương án dạy bài cả ngày ( giãn tiết): ôn tập cho học sinh từ tuần 2 đến tuần 12 cho các lớp VNEN.

- Triển khai việc thực hiện chương trình Tiếng Anh lớp 3 thí điểm ( 4 tiết/ tuần)

Cả tuần

 

25/9/2012

Cả tuần

 

 

 

 

 

 

 

- Cả tuần

 

 

28/9/2012

 

 

28/9/2012

BGH; giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BGH, giáo viên

 

 

- BGH, GV khối 2,3 VNEN

 

- BGH, GV khối 2,3 VNEN

- BGH, Khang

- Đã chỉ đạo GV chấn chỉnh về việc chuẩn bị nội dung các buổi dạy tăng cường T, TV: Tập trung 2 nội dung: - củng cố kiến thức đã học.

 - Phụ đạo HS yếu  bồi dưỡng nâng cao chất lượng mũi nhọn .

                                                      

 

                                                          II/ NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2012

1/ NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC:

- Đã thực hiện chương trình dạy học tuần 2 đến tuần 5 đúng thời gian quy định

- Đã tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng HS đầu năm thực hiện coi- chấm bài nghiêm túc, đúng quy định.

- Triển khai kế hoạch dạy học 2 buổi / ngày đúng kế hoạch của PGD; đã duyệt PCCM.

- Các tổ tổ chức chuyên đề bàn biện pháp nâng cao chất lượng HS. Thống nhất nội dung dạy buổi thứ 2 là tăng cường Toán ; Tiếng Việt; thực hiện tốt công tác phụ đạo, bồi dưỡng HS.

- Phát động phong trào rèn chữ viết đẹp trong giáo viên và học sinh.Phân loại đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng dạy - học.

- Kiểm tra chất lượng khảo sát đầu năm cho học sinh khối 2, 3, 4, 5 : ngày 1/9/2011 nghiêm túc

-  Chỉ đạo GV chấn chỉnh về việc chuẩn bị nội dung các buổi dạy tăng cường T, TV: Tập trung 2 nội dung: - củng cố kiến thức đã học; Phụ đạo HS yếu  bồi dưỡng nâng cao chất lượng mũi nhọn.

 

2/  NHỮNG TỒN TẠI- NGUYÊN NHÂN- BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

          * Tồn tại:

- Việc xây dựng kế hoạch cá nhân chưa thể hiện rõ nội dung tăng giảm của tiết dạy. Thực hiện soạn bài còn mang tính đồng loạt, chung chung chưa thể hiện dạy học theo đối tượng học sinh.

- Nhiều tiết dạy GV chuẩn bị bài dạy sơ sài; chưa nắm được ppdh, sử dụng ĐDDH chưa hiệu quả, hiệu quả giờ dạy thấp.

- Nề nếp học tập HS chưa tốt ở một số lớp.

- Học sinh khối 2-3 chưa thực hiện tốt vai trò của Hội đồng tự quản, nhóm trưởng; điều hành hoạt động nhóm hiệu quả chưa cao.

 -  Giáo viên khối 2-3: chưa tổ chức tốt một số hoạt động dạy học; việc điều chỉnh nội dung dạy học, ghi nhật ký dạy học chưa cụ thể.  * Nguyên nhân:

         - GV chưa nắm chắc PPDH phát huy tính tích cực HS, còn dạy học theo lối truyền thống, HS thụ động, GV còn làm thay HS, nói nhiều.

         - HS và GV khối 2-3 mới tiếp cận chương trình và phương pháp dạy - học theo mô hình trường học mới nên gặp không ít khó khăn.    

* Biện pháp khắc phục:

- Tăng cường công tác tự học tự nghiên cứu  phát huy nội lực của từng cá nhân trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

          - Tăng cường công tác quản lí chuyên môn, thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của nhà trường gắn với các cuộc vận động như " Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo"...

          - BGH, Tổ trưởng thường xuyên dự giờ, góp ý tư vấn cho giáo viên về phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

          - Yêu cầu GV thống kê chất lượng khảo sát đầu năm; phân loại đối tượng HS để có biện pháp dạy học phù hợp đối tượng HS.

          - Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV, Tổ chức chuyên đề bàn biện pháp phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng HS giỏi , nâng cao chất lượng học sinh.

          - Tổ trưởng chuyên môn phát huy tốt vai trò của mình tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn của tổ.

 

 

                                          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM 2012

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

- Thực hiện đúng chương trình tuần 6,7,8,9

- Duyệt phân công chuyên môn tháng 10/ 2012

- Thực hiện Kế hoạch kiểm tra Chuyên đề Đổi mới Phương pháp dạy học của Phòng GD&ĐT.

- Tiếp tục xây dựng nền nếp học tập của học sinh. Phát động  phong trào " Vở sạch chữ đẹp" trong GV và HS

- Thực hiện đúng các quy chế, quy định về chuyên môn..

- Các khối lớp VNEN thực hiện kế hoạch giãn tiết..

- Các khối xây dựng kế hoạch làm và sử dụng ĐDDH. Mua thêm ĐDDH, đăng ký  ĐDDH tự làm.

- Ban giám hiệu  dự giờ đánh giá Chuẩn các lớp 1,4,5.

- Triển khai  kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn có 3 loại sổ : sổ kế hoạch, sổ theo dõi, sổ biên bản chuyên môn.

- Tổ chức thao giảng chuyên đề trường : Đổi mới PPDH.

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kì 1 môn Toán, TViệt.

- Tổ trưởng ra đề kiểm tra GK1 nộp chuyên môn .

- Phó Hiệu trưởng ra đề kiểm tra GKI

- Tổ chức kiểm tra Toán , Tiếng Việt GKI.

- - Các tổ tổ chức thao giảng theo kế hoạch của tổ.

-  Kiểm tra hồ sơ chuyên môn ( tổ, BGH).

- Tập trung nâng cao chất lượng học sinh yếu và tăng cường đảm bảo chất lượng giờ dạy trên lớp.

- Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh trên mạng Internet.

- Tiếp tục thực hiện sổ lưu hoán và bảng thi đua các lớp, sơ đồ tự quản, hộp thư cá nhân và việc trang trí lớp học.

4 tuần học

 

15- 20/10/2012

 

04- 11/10/2012

 

 

- Cả tháng

 

- Tuần thứ 6,7,8,9

 

 

- Tuần 7

 

- 14/10/2012

- 22/10/2012

 - Tuần 8

- Tuần 9

 

 

- 30/10/2012

 

- Cả tháng

 

- Thứ bảy

 

    Muộn

  BGH, GV

 

Phòng GD&ĐT

   BGH

 

 

- BGH + tổ trưởng chuyên môn

 

BGH

 

BGH, khối 5

- Cụm CM

- BGH + tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

BGH

- BGH + tổ trưởng CM

 

        Muộn

- Giáo viên toàn trường

 - Muộn

 

 

 

 

 

 

 

 

- tổ trưởng chuyên môn

- Vinh

- Trường NVX

- Giáo viên toàn trường

 

 

 

- Giáo viên toàn trường

- Vinh, Triệu, Khang

- Giáo viên toàn trường

 

 

                               KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG 10

 

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI  THỰC HIỆN

 

KẾT QUẢ

 

 

 

TUẦN 6

1/10/ đến

6/10/2012

- Thực hiện chương trình tuần 6

- Triển khai Chuyên đề “ Xây dựng bài giảng e-learning bằng phần mềm presenter.

- Dạy tốt các tiết tăng cường theo kế hoạch 2 buổi / ngày

- Tiếp tục ôn tập, ổn định nề nếp HS

- Ôn tập phụ đạo, bồi dưỡng HS chuẩn bị kiểm tra giữa kì 1

- GVCN tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng học sinh.

- Kiểm tra việc sử dụng và làm ĐDDH của giáo viên.

 

- Cả tuần

7/10/2011

 

6,7/10/2011

 

06/10/2012

- Cả tuần

- 15/10/2010

 

 

BGH; giáo viên

BGH, giáo viên

 

Muộn

 

Vinh, Hồng, Triệu

BGH; tổ trưởng giáo viên

- Chuẩn bị tốt công tác Kiểm tra Chuyên đề  của Phòng GD& ĐT. Kết quả dự giờ:

Tốt: 2; Khá: 8; TB : 1

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ nghiêm túc.

* Việc vận dụng đổi mới phương pháp dạy học chưa linh hoạt.

 

 

TUẦN 7

 

8/10đến 13/10/212

- Thực hiện chương trình tuần 7

- Tổ trưởng ra đề kiểm tra GKI hai môn Toán, Tiếng Việt.

- Dự giờ giáo viên toàn trường, dự giờ kiểm tra nội bộ.

- Kiểm tra việc rèn chữ viết đẹp trong giáo viên và học sinh.

- Các tổ trưởng xây dựng kế hoạch dự giờ, thao giảng

- Triển khai kế hoạch đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV TH

- Tập trung nâng cao chất lượng học sinh.

- Thao giảng toàn trường chuyên đề “ Đổi mới phương pháp dạy học".

-  Kiểm tra việc thực hiện Công văn số 568/PGD&ĐT- CMTH về việc thực hiện Hướng dẫn về điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp tiểu học. và Chuẩn kiến thức , kỹ năng các môn học.

 

 

 

 

 

Cả tuần

10,11/10/2011

18/10

 

Cả tuần

  

      13/10

Trong tuần

  

  14/10/2011

 

- Cả tuần

BGH; giáo viên;

Muộn

BGH, tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

Khối 5 - Vinh

 

- BGH, GV

- Đã tổ chức thao giảng toàn trường chuyên đề

 

- Hoàn thành đề kiểm tra giữa kỳ I.

*Tồn: đề kiểm tra giữa kỳ I chưa có ô nhận xét.

 

 

 

TUẦN 8

 

15/10 đến 20/10/2012

- Tiếp tục dự giờ, tập trung nâng cao chất lượng học sinh.

- Thực hiện kế hoạch đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV TH.

- Tham dự chuyên đề cụm “ Đổi mới phương pháp dạy học" tại trường TH Nguyễn Viết Xuân .

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kì 1 môn Toán, Tiếng Việt cho các khối 1, 4,5 theo kế hoạch cụ thể.

- Ra đề kiểm tra chất lượng giữa kì I.

- Thực hiện công tác Kiểm tra Chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học của Phòng GD& ĐT.

- Thực hiện kế hoạch Kiểm tra Chuyên đề của Phòng GD&ĐT.

- Rút kinh nghiệm qua đợt thanh tra Chuyên đề Đổi mới phương pháp dạy học của Phòng GD& ĐT.

 

 

 

Cả tuần

 

- 22/10/2012

 

Cả tuần

15-20/10

 

15-20/10

 

 

BGH; giáo viên

 

BGH, Tổ trưởng, GV

 

BGH, GV

 

P. Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

Tồn tại qua thanh tra chuyên đề:

- Chưa khắc sâu kiến thức cho học sinh.

- hạn chế trong việc đổi mới phương pháp DH.

- Dạy học nhóm chưa hiệu quả, còn đồng loạt, chưa phát huy tính tích cực của HS.

- GV dạy VNEN chưa linh hoạt, sáng tạo lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức các bước học tập.

 

 

 

  TUẦN 9

 

22/10đến 27/10/2012

- Thực hiện chương trình tuần 9

- Các tổ tổ chức thao giảng, dự giờ theo kế hoạch của tổ.

Thứ 2: Đọc tiếng  ( Khối 2 + 3)

Thứ 3: Đọc tiếng ( Khối 2 + 3)

Thứ 4: Đọc tiếng ( Khối 2 + 3) + Toán 1

Thứ 5: Đọc hiểu ( Khối 2 + 3) +Toán 2

Thứ 6: Chính tả + TLVăn ( Khối 2 + 3)

- Phân công đổi chéo GV coi- chấm bài kiểm tra.

- Chấm bài kiểm tra, thống kê chất lượng theo mẫu.

 

Cả tuần

 

 

 

 

 

30/10

 

 

30/10

BGH, TT, GV

 

 

 

 

 

BGH, TT, GV

 

 

   BGH, TT, GV

- Tổng hợp thống kê chất lượng học sinh GKI môn Toán; Tiếng Việt.

- Nhận xét đánh giá chất lượng bài làm HS, so sánh với chất lượng khảo sát đầu năm học.

 * Tồn tại : Việc chấm bài kiểm tra giữa kỳ I chưa ghi nhận xét cụ thể.

 

 

 

 

 

    

                        II/ NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM 2012

1/ NHNG VIC ĐÃ LÀM ĐƯỢC:

- Đã thực hiện chương trình dạy học tuần 6 đến tuần 9 đúng thời gian quy định

- Đã tổ chức kiểm tra chất lượng HS giữa học kì 1, thực hiện coi- chấm bài nghiêm túc, đúng quy định.

- Chuẩn bị tốt công tác Kiểm tra Chuyên đề  của Phòng GD& ĐT.( Lần 1)

    Kết quả dự giờ: Tốt: 2; Khá: 8; TB : 1

- Triển khai kế hoạch dạy học 2buổi / ngày đúng kế hoạch của PGD.

- Triển khai chuyên đề “ Đổi mới Phương pháp dạy học” tại trường – Khối 5 tổ chức nghiêm túc.

- Tham gia sinh hoạt cụm chuyên đề “ Đổi mới Phương pháp dạy học” tại trường TH Nguyễn Viết Xuân nghiêm túc.

- Các tổ tổ chức nhiều chuyên đề chuyên môn và thực hiện các tiết thao giảng  đúng kế hoạch; thực hiện tốt công tác phụ đạo, bồi dưỡng HS.

-  Phát động phong trào rèn chữ viết đẹp trong giáo viên và học sinh.Phân loại đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng dạy học

            2/  NHỮNG TỒN TẠI- NGUYÊN NHÂN- BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:       

          * Tồn tại:

          - Việc soạn bài chưa thể hiện thường xuyên dạy học theo đối tượng HS; nội dung học buổi thứ 2 chưa cụ thể, việc lựa chọn bài tập dành cho HS HS Khá; giỏi còn hạn chế, không có gợi ý HD học sinh giải.

          - Một số giáo viên chưa mạnh dạn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng ĐDDH chưa hiệu quả, GV còn nói nhiều, làm thay học sinh, chưa phát huy được tính chủ động học sinh, hiệu quả giờ học chưa cao. Việc vận dụng Vở bài tập còn máy móc chưa linh hoạt, chưa hiệu quả .

          - Các tổ chưa kiểm tra hồ sơ theo kế hoạch của tổ. Chữ viết của học sinh còn xấu, chưa đúng độ cao,khoảng cách, sai nhiều lỗi chính tả...

          - Việc chấm bài kiểm tra giữa kỳ I chưa ghi nhận xét cụ thể.

          * Biện pháp khắc phục:

- Tăng cường công tác tự học tự nghiên cứu  phát huy nội lực của từng cá nhân trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

          - Tăng cường công tác quản lí chuyên môn, thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của nhà trường gắn với các cuộc vận động như " Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo"...

          - BGH, Tổ trưởng thường xuyên dự giờ, góp ý tư vấn cho giáo viên về phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

          - Yêu cầu GV phân loại đối tượng HS để có biện pháp dạy học phù hợp đối tượng HS.

          - Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV, Tổ chức chuyên đề bàn biện pháp phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng HS giỏi , nâng cao chất lượng học sinh.

          - Thực hiện việc chấm chữa bài có ghi nhận xét đối với học sinh cụ thể.

 

 

                            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2012

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

 Công tác chuyên môn:

* Giảng dạy:

- Thực hiện tuần 11,12,13,14.

- Tổ chức đánh giá nhận xét chất lượng học sinh GKI.

- Chỉ đạo GV thực hiện tốt đổi mới PPDH, thường xuyên sử dụng ĐDDH.

- Đăng ký các tiết “ Dạy tốt - Học tốt” chào mừng 20-11

- Tích cực dự giờ, tư vấn giáo viên.

 - Làm ĐDDH phục vụ  các tiết dạy và dự thi cấp trường

-  Dạy tốt các tiết tăng cường, chú trọng công tác phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi để nâng cao chất lượng.

- Tổ chức chuyên đề cụm : “Dạy môn Tiếng Việt - Lớp 3 theo mô hình Trường học mới VNEN.

- Tổ chức Hội thi "Vở sạch- chữ đẹp" cấp trường.

- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường.

- BGH dự giờ  theo quyết định 14/ BGD&ĐT về kiểm tra đánh giá xếp loại giờ dạy của GV theo chuẩn NNGV.

- Các tổ thực hiện kế hoạch tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ . Thường xuyên kiểm tra, chấm bài HS .

. Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên.

- Kiểm tra việc học sinh tham gia giải toán và thi Tiếng Anh trên mạng Internet.

- Kiểm tra hồ sơ giữa kỳ I .

- Kiểm tra Chuyên đề Chấm chữa bài của giáo viên.

-- Tập trung nân gcao chất lượng học tập của học sinh.

* Học tập: - GD HS tích cực học tập .Tham gia tích cực phong trào VSCĐ của lớp. Phụ đạo bồi dưỡng HS.

 

 

- Cả tháng

 

- Cả tháng

 

 

 

- 6/11

 

 

- 10/11/2012

 

- 30/11/2012

 

 

- 30/11/2011

 

 

- 12/11/2012

 

- 30/11

 

   Tuần 12

- Cả tháng

- trong tháng

 

 

-         BGH

 

-         BGH

 

- Tổ trưởng

 

 

 

 

- Khối 3

 

 

 

 

 

 

Toàn thể CB,GV,NV

 

- GV

 

- GV

 

 

 

 

- Oanh

 

BGH,TT,GV

- BGH, Tổ trưởng, GV

- 46 HS

 

- BGH, TT

Hiệu phó

- 11 GV

-Toànthể CB,GV,NV

 

 

- GVCN

 

 

                                 

 

                          KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG 11

 

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

 

 

 

 

 

 

TUẦN 10

 

5/11/ đến 10/11/2012

- Thực hiện chương trình tuần 10

- Tổng hợp thống kê chất lượng học sinh GKI môn Toán; Tiếng Việt.

- Nhận xét đánh giá chất lượng bài làm HS, so sánh với chất lượng khảo sát đầu năm học.

- Các tổ trưởng họp tổ chuyên môn để nhận xét, đánh giá.- Tiếp tục xây dựng, ổn định nề nếp học tập học sinh

-  Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập học sinh.

- Giáo viên tăng cường sử dụng ĐDDH

- Nhận xét, đánh giá việc thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở tất cả các khối lớp.

- Dự giờ đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên môn Toán

- Họp chuyên môn tháng 11; nhận xét chất lượng HS qua kiểm tra.

- Tổ chức chuyên đề cụm : “Dạy môn Tiếng Việt - Lớp 3 theo mô hình Trường học mới VNEN.

- Cả tuần

 

 

- 06/11/2010

 

 

 

 

06/11/2010

 

 

 

 

 

10/11/2012

BGH; giáo viên

 

 

Các tổ khối + BGH

 

 

Các tổ khối + BGH

 

- Khối 2-3

 

 

 

 

 

Oanh, BGH, GV

- Nhận xét, đánh giá việc thực hiện Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở tất cả các khối lớp.

 

 

 

 

 

TUẦN 11

 

12/11/ đến

17/11/2012

- Thực hiện chương trình tuần 11

- Thực hiện chấm, chữa bài có nhận xét, lời khuyên học sinh . - Dự giờ , kiểm tra các tiết tăng cường , các tiết tự học.

- GV có kế hoạch ôn tập phụ đạo, bồi dưỡng HS sau kiểm tra GKI.

- GVCN tăng cương biện pháp nâng cao chất lượng học sinh.

-  Kiểm tra việc sử dụng và làm ĐDDH của giáo viên.

- Tiếp tục dự giờ đánh giá giáo viên theo QĐ 14.

- Tiếp tục ôn luyện giải Toán và thi Tiếng Anh trên mạng Internet cho học sinh.

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 - 5 và Tiếng Anh. - Kiểm tra chuyên đề 1GV , kiểm tra toàn diện 1GV.

- Cả tuần

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Cả tuần

 

Thứ 7

BGH; giáo viên

 

 

 

 

 

 

BGH; TTr,GVK4-5

 

 

Vinh, Triệu, Khang

Đã hoàn thành

 

 

 

 

 

 

Tồn: Nội dung và quy trình các tiết ôn tập toán và Tiếng Việt chưa phù hợp với đối tượng học sinh.

 

 

 

 TUẦN 12

 

19/11đến 24/11/2012

- Thực hiện chương trình tuần 12

- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp học tập của học sinh, tăng cường phụ đạo nâng cao chất lượng học sinh chưa đạt yêu cầu sau kiểm tra giữa kì 1.

- Tiếp tục dự giờ đánh giá chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra nội bộ GV theo kế hoạch.

- Dự giờ, kiểm tra các tiết tăng cường,các tiết Tiếng Anh, ÂN

- GVCN tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng học sinh.

-  Kiểm tra việc sử dụng và làm ĐDDH của giáo viên.

- Các tổ tổ chức thao giảng, dự giờ theo kế hoạch của tổ.

- Cả tuần

 

 

 

 

 

- Cả tuần

 

 

    22/11

BGH; giáo viên

 

 

 

 

 

Bắc, Bé, Khang, Huyền, Bảo , Định

- Đã thực hiện kế hoạch trong tuần.

 

*Tồn: Một số bài soạn mục tiêu thể hiện chưa cụ thể, chưa đảm bảo kiến thức, kỹ năng môn học, chưa thể hiện cụ thể nội dung dạy học cho đối tượng học sinh.

 

 

 

 

 

TUẦN 13

 

21/11đến 26/11/2011

- Thực hiện chương trình tuần 13

- Ôn tập, củng cố kiến thức tất cả các môn học cho học sinh, chú trọng nâng cao chất lượng dạy- học.

- Dự giờ giáo viên toàn trường, kiểm tra giáo án, kế hoạch dạy học cá nhân của một số GV.

- Tăng cường rèn chữ viết đẹp trong giáo viên và học sinh để chuẩn bị thi VSCĐ cấp Thành phố.

- Tổ chức thi " Vở sach - chữ đẹp" cấp trường.

- Tiếp tục dự giờ đánh giá chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra nội bộ GV theo ké hoạch.

- Hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ tháng 11.

Cả tuần

Thứ 2

Cả tuần

 

 

 

27/11

 

30/11/2009

Cả tuần

BGH; giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

       BGH, GV

- Đã thực hiện kế hoạch trong tuần

 

 

 

 

*Tồn:

- Một số HS chưa bao bọc vở.

- GV còn dạy theo hướng đồng loạt.

 

 

 

 

 

TUẦN 14

 

27/11đến 30/11/2012

- Thực hiện chương trình tuần 14

- Ôn tập, củng cố kiến thức tất cả các môn học cho học sinh, chú trọng nâng cao chất lượng dạy- học.

- Tổ chức thi " Vở sach - chữ đẹp" cấp trường.

- Tiếp tục dự giờ đánh giá chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra nội bộ GV theo ké hoạch.

- Hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ tháng 11.

- Hoàn thành báo cáo , xây dựng kế hoạch tháng 12.

- Tham gia chuyên đề cụm chuyên môn "Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học.” tại trường TH- Nguyễn Văn Trỗi .

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra Chuyên đề Đổi mới Phương pháp dạy học của Phòng GD&ĐT (lần 2).

Cả tuần

Thứ 2

Cả tuần

 

 

 

30/11/2011

 

30/11/2009

Cả tuần

 

BGH; giáo viên

 

 

 

 

 

 

 

 

       BGH, GV

- Tổ chức Hội thi "Vở sạch- chữ đẹp" cấp trường.

Kết quả: Giải Nhất: 06; Giải Nhì:05,Giải Ba: 11 Khuyến khích: 24.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra Chuyên đề Đổi mới Phương pháp dạy học của Phòng GD&ĐT (lần 2):

Kết quả:Tốt:09, Khá: 03

 

                                 II/ NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2012

 

1/ NHNG VIC ĐÃ LÀM  ĐƯỢC:

- Đã thực hiện chương trình dạy học tuần 11 đến tuần 14 đúng thời gian quy định

- Đã tổ chức họp đánh giá kết quả kiểm tra chất lượng giữa kì 1và đề ra một số biện pháp phụ đạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh .

- Tiếp tục triển khai kế hoạch dạy học 2buổi / ngày đúng kế hoạch của PGD.

- Các tổ tổ chức chuyên đề chuyên môn và thực hiện các tiết thao giảng đúng kế hoạch; thực hiện tốt công tác phụ đạo, bồi dưỡng HS:

   . Tổ chức đăng ký và thực hiện các tiết Dạy tốt - Học tốt: 60 tiết  Làm ĐDDH : 13 ĐDDH trong đó có 4 ĐDDH dự thi cấp trường.

-  Phát động phong trào rèn chữ viết đẹp trong giáo viên và học sinh.Phân loại đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng dạy học.

            2/  NHỮNG TỒN TẠI- NGUYÊN NHÂN- BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:       

          * Tồn tại:

          - Việc soạn bài chưa thể hiện thường xuyên dạy học theo đối tượng HS; nội dung học tiết tăng cường chưa  thể hiện rõ dạy học theo đối tượng HS, việc lựa chọn bài tập dành cho HS HS Khá; giỏi còn hạn chế

          - Một số giáo viên chưa mạnh dạn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng ĐDDH chưa hiệu quả, GV còn nói nhiều, làm thay học sinh, chưa phát huy được tính chủ động học sinh, hiệu quả giờ học chưa cao. Việc vận dụng Vở bài tập còn máy móc chưa linh hoạt, chưa hiệu quả .

          - Chữ viết của học sinh còn xấu, chưa đúng độ cao,khoảng cách, sai nhiều lỗi chính tả.: Khối 2 .

          - Chưa có nhiều HS tham gia thi " Vở sạch - chữ đẹp" cấp Thành phố.

- Một số tiết học của môn Tiếng Việt của khối 2 ;3 ;4 & 5 chưa sắp xếp trong thời khóa biểu theo đúng thứ tự chương trình môn học.

- Kế hoạch dạy học cá nhân hàng tuần của GV chưa được Ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn kiểm tra ký duyệt.

          * Biện pháp khắc phục:

- Tăng cương công tác tự học tự nghiên cứu  phát huy nội lực của từng cá nhân trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

          - Tăng cường công tác quản lí chuyên môn, thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của nhà trường gắn với các cuộc vận động như " Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo"...

          - BGH, Tổ trưởng thường xuyên dự giờ, góp ý tư vấn cho giáo viên về phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

          - Yêu cầu GV phân loại đối tượng HS để có biện pháp dạy học phù hợp đối tượng HS.

          - Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV, Tổ chức chuyên đề bàn biện pháp phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng HS giỏi , nâng cao chất lượng học sinh.

          -.Tăng cường rèn viết cho học sinh tham gia Thi Viết chữ đẹp cấp Thành phố.

          -  Sắp xếp lại thời khóa biểu môn Tiếng Việt hợp lý. BGH và tổ trưởng chuyên môn kiểm tra ký duyệt kế hoạch cá nhân GV.

                       

                              

                         

 

                             KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM 2012

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

 Công tác chuyên môn:

* Giảng dạy:

- Thực hiện tuần 15, 16, 17, 18 .Thực hiện dạy - học có chất lượng . Kiểm tra hồ sơ GV.

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả việc dạy tốt các tiết tăng cường, chú trọng công tác phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi nâng cao chất lượng mũi nhọn.

- Tổ chức Thi Olympic Tiếng Anh cấp trường

- Tiếp tục rèn  Thi Vở sạch - chữ đẹp cấp Thành phố.

- Ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị kiểm tra cuối kì 1.

- Ra đề và tổ chức kiểm tra các môn  ( Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Anh văn).

- Triển khai chuyên đề trường “ Dạy Tiếng Việt lớp 2 theo mô hình mới”

- Tham dự chuyên đề cụm “ Dạy Tiếng Việt lớp 2 theo mô hình mới” tại trường TH Nguyễn Viết Xuân.

- Nhận đề kiểm tra học kỳ I tại Phòng GD&ĐT.

- Thực hiện việc giám sát và in sao đề học kỳ I.

- Xây dựng kế hoạch chương trình từ tuần 14 - 18 VNEN

- BGH dự giờ  theo quyết định 14/ BGD&ĐT về kiểm tra đánh giá xếp loại giờ dạy của GV theo Chuẩn NN

- Tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh và hoàn thành báo cáo cuối học kì 1.

- Thường xuyên kiểm tra, chấm bài cho học sinh.

- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề 4 giáo viên  

* Học tập:

- GD HS tính tự giác trong kiểm tra. Tập trung ôn tập  kiểm tra học kìI. Kiểm tra nề nếp học tập - vở lưu hoán  

 

 

- Cả tháng

   Tuần 16

 

 

 

- 15/12/2012

- Cả tháng

- Cả tháng

- 12- 15/12

 

- 15/12/2012

 

 

 

- 20/12/2012

- 23/12/2012

- Cả tháng

 

- Tuần 18

 

- Tuần 18

- Cả tháng

- Cả tháng

 5 - 25/12/2011

 

 Cả tháng

Hiệu phó

 

Hiệu phó

 

 

 

Hiệu phó

BGH, Khang

BGH, GV

 

 

BGH

 

BGH, GV

 

BGH

BGH

BGH, TT,

Tổ trưởng 2,3

Hiệu phó+ GV

 

 

- BGH

- BGH

Hiệu phó

 

 

 

Toàn thể CB,GV,NV

GV

 

 

 

 

3 HS dự thi

24 HS dự thi

 

 

BGH, GV

 

BGH, GV

 

BGH

HT, giám sát

 

Các lớp VNEN

- Hiệu phó

- HP, TT

 

-Tĩnh, Bé, Triệu

- Vinh , Hồng, Huyền, Bảo

- GV

 

- GV

- Tổ chức Thi Olympic Tiếng Anh cấp trường: 03 em - Số lượng học sinh tham gia còn ít.

- Tổ chức thi “ Viết chữ đẹp” cấp trường cho 57 HS      Kết quả : Giải Nhất: 05 ; Giải Nhì: 09               Giải Ba; 10, Giải KK:33

- Chuẩn bị hồ sơ học sinh tham gia  Hội thi " Vở sạch - chữ đẹp" cấp Thành phố : 24 học sinh.

- Tập luyện cho học sinh tham gia thi Olympic Tiếng Anh  cấp Thành phố : em Cao Thị Hồng Diệu ( Lớp 5B).

 - Triển khai chuyên đề trường “ Dạy Tiếng Việt lớp 2 theo mô hình mới”

- Tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh và hoàn thành báo cáo cuối học kì 1 khối 1; 4 và 5.

 

 

                                      

                                   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG 12

 

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

 

 

 

 

Tuần 15

3/12/ đến 8/12/2012

- Thực hiện chương trình tuần 15

- Họp đánh giá chuyên môn tháng 11

- Tiếp tục xây dựng, ổn định nề nếp học tập học sinh.

- Tiếp tục dự giờ đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV  

- Công bố kết quả thi Vở sạch - chữ đẹp cấp trường.

- Chuẩn bị hồ sơ thi Vở sạch - chữ đẹp cấp Thành phố.

- GVCN có kế hoạch rèn chữ viết cho học sinh để chuẩn bị thi cấp Thành phố.

- Thực hiện việc phân công chuyên môn, thời khóa biểu.

- Triển khai Thực hiện Thông tư 32 theo hướng dẫn thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật giáo dục Tiểu học  

- Cả tuần

 

 

 

 

- Cả tuần

-1/12/2012

- 4/12/2012

- Cả tuần

 

 

 

BGH; giáo viên

 

 

 

 

 

BGH

BGH

Duyên, Oanh, Vinh

- Dự giờ đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV: 9 GV  

- Chuẩn bị hồ sơ thi Vở sạch-chữ đẹp cấp Thành phố : 24 học sinh

- Một số GV tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học: Vinh, Duyên, Hồng, …

 

 

 

 

 

  Tuần 16

10/12/ đến

15/12/2012

- Thực hiện chương trình tuần 16

- Kiểm tra việc thực hiện chấm, chữa bài có nhận xét HS

- Dự giờ , kiểm tra các tiết tăng cường , các tiết tự học .

- Tiếp tục rèn chữ viết cho HS chuẩn bị thi cấp Thành phố.

- Ra đề kiểm tra Môn Toán cuối kỳ I

- Dự giờ đánh giá giáo viên.- Các tổ tổ chức thao giảng, dự giờ theo kế hoạch của tổ.

- GV có kế hoạch ôn tập phụ đạo, bồi dưỡng HS chuẩn bị  kiểm tra cuối kì 1.

- Ra đề kiểm tra các môn đánh giá ( Khoa, Sử, Địa)

- GVCN tăng cương biện pháp nâng cao chất lượng học sinh.

- Cả tuần

8,9,10/12

15/12/2011

 

- Cả tuần

7- 14/12

 

 

 

 

12/12

- BGH; giáo viên

- BGH; giáo viên

  - BGH; GV, HS

 

 

- Muộn

 

 

 

 

- Hiệu phó

- Ôn tập phụ đạo, bồi dưỡng HS chuẩn bị  kiểm tra cuối kì 1.

- Hoàn thành việc ra đề kiểm tra các môn đánh giá ( Khoa, Sử, Địa).

- Hoàn thành việc tổ chức Thi Olympic Tiếng Anh cấp trường: 3 em - Số lượng học sinh tham gia còn ít.

 

 

 

 

 

Tuần17

17/12 đến 22/12/2012

- Thực hiện chương trình tuần 17

- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp học tập của học sinh, tăng cường phụ đạo nâng cao chất lượng học sinh chuẩn bị kiểm tra chất lượng cuối học kì 1.

- GVPM có kế hoạch kiểm tra, đánh giá học sinh các môn đánh giá bằng nhận xét cuối học kì 1 theo phân phối chương trình.

- Tiếp tục dự giờ đánh giá chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra nội bộ GV theo kế hoạch.

- Tiếp tục tập luyện thi Olympic Tiếng Anh và giải toán trên Internet.

- Tổ chức cho HS thi Olympic Tiếng Anh cấp trường

- Dự giờ, kiểm tra các tiết tăng cường , các tiết tự học.

- GVCN tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng học sinh.

- Kiểm tra việc sử dụng và làm ĐDDH của giáo viên.

- Các tổ tổ chức thao giảng, dự giờ theo kế hoạch của tổ.

- Tổ chức Chuyên đề trường “ Dạy Tiếng Việt lớp 2 theo mô hình trường học mới”.

- Tham gia Chuyên đề cụm “ Dạy Tiếng Việt lớp 2 theo mô hình trường học mới” tại trường TH Nguyễn Viết Xuân

- Cả tuần

 

 

 

 

 

 

 

18/12

11/12

 

15/12

 

 

24/12/2012

15/12

21/12

 

     22/12

BGH; giáo viên

 

 

 

 

BGH; giáo viên

 

 

 

BGH; giáo viên

 

03 HS

BGH; giáo viên

 

 

 

Nguyễn Hương

 

TT, GV Khối 2-3

- Chấn chỉnh nề nếp học tập và khắc phục các thiếu sót.

- Tiếp tục đánh giá giáo viên : 18 giáo viên.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch.

- Kiểm tra việc sử dụng và làm ĐDDH của giáo viên.

- Tổ chức Chuyên đề trường “ Dạy Tiếng Việt lớp 2 theo mô hình trường học mới”.

 

 

 

 

 

 

Tuần 18

24/12đến 29/12/2012

- Thực hiện chương trình tuần 18

- Ôn tập, củng cố kiến thức tất cả các môn học cho học sinh, chú trọng nâng cao chất lượng dạy- học.

- Tổ chức kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán; TV theo kế hoạch .Ngày 26/12 : - Kiểm tra Môn Tiếng Việt 1:  buổi sáng 

                      - Kiểm tra Môn Toán 1 :          buổi chiều  

Ngày 27/12 : - Kiểm tra Môn Tiếng Việt  4:  buổi sáng 

                      - Kiểm tra Môn Toán  4         :  buổi chiều  

Ngày 28/12 : - Kiểm tra Môn Tiếng Việt  5:  buổi sáng 

                      - Kiểm tra Môn Toán  5         :  buổi chiều  

- Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét, các môn tự chọn, GVPM tự tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh theo thời khoá biểu. 

- Chấm bài nghiêm túc đúng quy chế chuyên môn.

- Tiếp tục tập luyện thi Olympic Tiếng Anh  và giải toán trên Internet.

Cả tuần

Thứ 2

Cả tuần

 

 

 

Cả tuần

 

 

 

27- 29/12

 

30/12

- Cả tuần

 

BGH; giáo viên

 

 

 

 

BGH-GV

BGH, GV

 

 

BGH- GVPM

HP- GV-TT

 

 

GV lớp 5 và HS

 

- Hoàn thành chương trình học kỳ I.

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch .

  - Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét các môn

- Chấm bài nghiêm túc đúng quy chế chuyên môn.

 

 

                      

 

II/ NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM 2012

1/ NHNG VIC ĐÃ LÀM  ĐƯỢC:

- Đã thực hiện chương trình dạy học tuần 15 đến tuần 18 đúng thời gian quy định

- Tiếp tục triển khai kế hoạch dạy học , thực hiện  kế hoạch về Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, thi giáo viên giỏi cấp trường..

- Các tổ tổ chức chuyên đề chuyên môn và thực hiện các tiết thao giảng đúng kế hoạch; thực hiện tốt công tác phụ đạo, bồi dưỡng HS.

- Tổ chức thi “ Viết chữ đẹp” cấp trường cho 57 HS      Kết quả : Giải Nhất: 05           Giải Nhì: 09               Giải Ba; 10          Giải KK: 33

- Chuẩn bị hồ sơ học sinh tham gia  Hội thi " Vở sạch - chữ đẹp" cấp Thành phố : 24 học sinh.

- Tập luyện cho học sinh tham gia thi Olympic Tiếng Anh  cấp Thành phố : em Cao Thị Hồng Diệu ( Lớp 5B).

- Khối 4, 5 tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi và Tiếng Anh vào thứ bảy hàng tuần.

- Tiếp tục tập luyện thi Olympic Tiếng Anh  và giải Toán trên mạng Internet.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ I nghiêm túc.

- Tham gia Chuyên đề cụm “ Dạy Tiếng Việt lớp 2 theo mô hình trường học mới” tại trường TH Nguyễn Viết Xuân nghiêm túc.

            2/  NHỮNG TỒN TẠI - NGUYÊN NHÂN- BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:      

          * Tồn tại:

          - Việc soạn bài chưa thể hiện thường xuyên dạy học theo đối tượng HS; nội dung học tiết tăng cường chưa  thể hiện rõ dạy học theo đối tượng HS, việc lựa chọn bài tập dành cho HS HS Khá; giỏi còn hạn chế

          - Một số giáo viên chưa mạnh dạn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng ĐDDH chưa hiệu quả, GV còn nói nhiều, làm thay học sinh, chưa phát huy được tính chủ động học sinh, hiệu quả giờ học chưa cao, chưa nghiên cứu sâu nội dung và phương pháp dạy học các môn học. Còn giáo viên dạy theo hướng đồng loạt, mục tiêu bài dạy chưa phù hợp với đối tượng học sinh.

          - Các lớp VNEN: chưa phát huy tốt vai trò của Hội đồng tự quản, một số em nhất là HS yếu chưa tích cực học tập.

          - Một số giáo viên chưa tích cực trong việc dự giờ đồng nghiệp; dự giờ các lớp VNEN.

          - Còn học sinh chưa bao bọc, giữu gìn sách vở, đồ dùng học tập cẩn thận.

          - Chữ viết của học sinh còn xấu, chưa đúng độ cao, khoảng cách, sai nhiều lỗi chính tả.:

                Khối 2 . Chưa có nhiều HS tham gia thi " Vở sạch - chữ đẹp" cấp Thành phố: 04 em

         * Biện pháp khắc phục:

- Tăng cương công tác tự học tự nghiên cứu  phát huy nội lực của từng cá nhân trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

          - Tăng cường công tác quản lí chuyên môn, thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của nhà trường gắn với các cuộc vận động như

 " Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo"...

          - BGH, Tổ trưởng thường xuyên dự giờ, góp ý tư vấn cho giáo viên về phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

          - Yêu cầu GV phân loại đối tượng HS để có biện pháp dạy học phù hợp đối tượng HS.

          - Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV, Tổ chức chuyên đề bàn biện pháp phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng HS giỏi , nâng cao chất lượng học sinh.

          - Tăng cường công tác chủ nhiệm trong việc quản lý nề nếp lớp, nâng cao chất lượng dạy và học.  

          - Chú trọng nâng cao vai trò cảu Hội đồng tự quản, phát huy  tính tích cực trong học tập của học sinh.                     

                                                          

                                              KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 NĂM 2013

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

* Công tác chuyên môn:

* Giảng dạy:

- Hoàn thành các báo cáo chất lượng học kỳ I. 

- Sơ kết chuyên  môn  học kỳ I.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn học kỳ II.

- Tập trung  phụ đạo nâng cao chất lượng HS yếu sau kỳ I.                          

- Tham gia thi Viết chữ đẹp cấp Thành phố.

- Thực hiện tuần 19, 20, 21, 22 của chương trình học kỳ II.

- Các lớp VNEN thực hiện chương trình tuần 16, 17, 18.

- Kiểm tra học kỳ I đối với các lớp VNEN.

- Xây dựng và thực hiện chương trình học kỳ II đối với lớp 2; 3.

- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

- Tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố

- Tổ chức thi giải Toán trên Internet cấp trường.

- Chỉ đạo GV thực hiện tốt đổi mới PPDH, thường xuyên sử dụng ĐDDH;  dạy học theo đối tượng học sinh.

- Phân công chuyên môn cho cô Hoàng Thị Minh Yến.

- BGH hoàn thành dự giờ theo quyết định 14/ BGD&ĐT, thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Các tổ thực hiện kế hoạch tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ theo KH của tổ.

- Hoàn thành việc báo cáo thống kê, VEMIS học kỳ I

- Kiểm tra việc chấm bài, kiểm tra sổ điểm và việc đánh giá xếp loại học sinh học kỳ I - Kiểm tra hồ sơ giáo viên

* Học tập: Giáo dục học sinh tích cực học tập. Tích cực tham gia các hội thi, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi..

 

 

- 02 / 01 /2013

- 05 / 01 /2013

- 02 /01/2013

- Cả tháng

- 03/01/2013

- 07 / 01 /2013

 

- 16/01/2013

- 21/01/2013

- Cả tháng

- 07/01/2013

- 19/1/2013

- 16/1/2013

Cả tháng

- Cả tháng

- 01/1/2013

- Cả tháng

 

 

 

- 15/01/2013

    Tuần 19

- 07 / 01/ 2013

- 10 /01/ 2013

-  Tuần 19, 20

- Tuần  19

 

 

Phó  hiệu trưởng

 

 

BGH, GV

 

 

BGH, GV

BGH

 

 

Khang

 Tuấn , Vinh

 

 

 

 

 

- Phó  hiệu trưởng

 

 

 

Toàn  thể CB,GV,NV

 

 

24 HS

 

 

 

GV khối 2 ;3

 

 

HS Diệu 5A

06 HS

 

 

 

-BGH,TT, GV4

 

- BGH, TT

 

 

 

 

Tổ chuyên môn

- Tham gia thi Viết chữ đẹp cấp Thành phố đạt 24/24 trong đó: Giải Nhất: 05; giải Nhì : 12, giải Ba: 07.

- Tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố : 01 em – Số lượng học sinh tham dự thi cấp Thành phố còn ít.

- Tổ chức thi giải Toán trên Internet cấp trường: 06 em.

- Hoàn thành việc báo cáo thống kê, VEMIS học kỳ I

 - Hoàn thành việc báo cáo thống kê, VEMIS học kỳ I.

 

 

                                                     KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG 1/ 2013

 

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

 

 

 

31/12/ 2012 đến 5/01/2013

- Sinh hoạt cuối kỳ I.

- Họp đánh giá chuyên môn tháng 12

- Hoàn thành các báo cáo chất lượng học kỳ I.

- Xây dựng kế hoạch chuyên môn học kỳ II   

- Tiếp tục xây dựng, ổn định nề nếp học tập học sinh

-  Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập học sinh.

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn.

- Tăng cường bổ sung kiến thức nâng cao chất lượng học sinh trong học kỳ II.

 

 

- 02/01/2013

 - Cả tuần

- 06/01/2012

 

 

 

- Cả tuần

BGH; giáo viên

 

 

 

 

 

 

- BGH, tổ trưởng

- Giáo viên

- Hoàn thành các báo cáo chất lượng học kỳ I.

- Tăng cường bổ sung kiến thức nâng cao chất lượng học sinh trong học kỳ II.

 

 

 

 

Tuần 19

7/01/ đến

11/01/2013

- Thực hiện chương trình tuần 19 khối 1, 4, 5.

- Kiểm tra việc thực hiện chấm, chữa bài có nhận xét

- Dự giờ đánh giá giáo viên.- Các tổ tổ chức thao giảng, dự giờ theo kế hoạch của tổ.

- GV tiếp tục ôn tập phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi

 - GVCN tăng cương biện pháp nâng cao chất lượng học sinh.

- Dự giờ, kiểm tra việc sử dụng và làm ĐDDH của giáo viên.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên học kỳ I

- Kiểm tra toàn diện 1GV, Kiểm tra  chuyên đề 1GV.

- 7/1/2013

- Cả tuần

 

 

 

- Cả tuần

 

 

14/01/2013

BGH; giáo viên

 

 

 

 

BGH; giáo viên

 

 

 

 

- Thực hiện chương trình học kỳ II đúng quy định

- Tăng cường việc dự giờ đánh giá GV theo Chuẩn giáo viên.

 

 

 

 

 

 Tuần 20

 

14/01đến 19/01/2013

 

 

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I đối với các lớp 2,3 ( VNEN)

. Sáng : 8 giờ :    Kiểm tra : Tiếng Việt

. Chiều: 14 giờ                  : Toán

- Tổ chức thi giải Toán trên mạng Internet cấp trường.

- Tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố.

- Tổ chức chấm bài và hoàn thành báo cáo kết quả học kỳ I.

- Khối 2-3: Xây dựng kế hoạch chương trình học kỳ .

- Hoàn thành hồ sơ báo cáo VEMIS.

- Xây dựng kế hoạch dạy học các lớp VNEN.

16/1/2013

 

 

16/1/2013

19/1/2013

17/1/2013

18/1/2013

19/1/2013

19/1/2013

BGH, GV khối 2,3

 

 

BGH, Vinh, 6 HS

Khang, HS Diệu

P. HT, GV

P.HT, Khối trưởng

Ánh Hồng

P.HT, khối trưởng

-  Tổ chức kiểm tra học kỳ I đối với các lớp 2,3

( VNEN) nghiêm túc.

- Tổ chức thi giải Toán trên mạng Internet cấp trường.

- Tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố: đạt giải Ba

Tuần 21

21/01đến 26/01/2013

- Thực hiện chương trình tuần 21 khối 1, 4, 5.

- Kiểm tra việc thực hiện chấm, chữa bài có nhận xét.

- Dự giờ đánh giá giáo viên.

- Các tổ tổ chức thao giảng, dự giờ theo kế hoạch của tổ.

- GV tiếp tục ôn tập phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi

 - GVCN tăng cương biện pháp nâng cao chất lượng học sinh.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên học kỳ I

- Kiểm tra toàn diện 1GV, Kiểm tra  chuyên đề 1GV

- Kiểm tra việc chấm bài, kiểm tra sổ điểm và việc đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ I.

 

 

 

Tuần 22

28/01đến 02/02/2013

- Thực hiện chương trình tuần 22 khối 1, 4, 5.

- Kiểm tra việc thực hiện chấm, chữa bài có nhận xét.

- Các lớp VNEN tiếp tục thực hiện việc dạy học theo Công văn số 05/GD&ĐT - GDTH v/v Thông báo tiến độ các hoạt động Dự án VNEN.

- GV tiếp tục ôn tập phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi

 - GVCN tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng học sinh.

- Hoàn thành thi GV giỏi cấp trường và đánh giá Chuẩn GV.

- Tiếp tục tập luyện cho HS giải Toán trên Internet.

- Tổ chức cho HS khối 3;4;5 thi “ Rung chuông vàng”

 

 

 

 

 

 

 

01/2/2013

 

 

- Khối trưởng và GV dạy khối 2,3

 

 

 

- BGH,TPT, GV

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        II/ NHẬN XÉT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 1 NĂM 2013

1/ NHNG VIC ĐÃ LÀM  ĐƯỢC:

- Đã thực hiện chương trình dạy học tuần 19 đến tuần 20 đúng thời gian quy định

- Đã tổ chức họp đánh giá kết quả kiểm tra chất lượng học kì 1và đề ra một số biện pháp phụ đạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh .

- Hoàn thành các loại báo cáo chất lượng học kỳ I

- Các tổ tổ chức chuyên đề chuyên môn và thực hiện các tiết thao giảng đúng kế hoạch; thực hiện tốt công tác phụ đạo, bồi dưỡng HS:

- Tích cực tập luyện thi Olympic Tiếng Anh và giải toán trên mạng Internet.

- Duy trì sĩ số học sinh trước Tết Nguyên Đán.

- Đa số  giáo viên đã tích cực trong việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

- .

2/  NHỮNG TỒN TẠI- NGUYÊN NHÂN- BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC:

          * Tồn tại:

- Chất lượng của học sinh có nâng lên nhưng tỉ lệ học sinh yếu vẫn còn nhiều:

    Môn TiếngViệt: 10 em.

    Môn Toán: 12 em

- BGH tiếp tục hoàn thành dự giờ theo quyết định 14/ BGD&ĐT.

- Còn một số giáo viên chưa tích cực trong công tác nghiên cứu, tự học nâng cao chuyên môn.             

- Việc soạn bài chưa thể hiện thường xuyên dạy học theo đối tượng HS; nội dung học tiết tăng cường chưa  thể hiện rõ dạy học theo đối tượng HS, việc lựa chọn bài tập dành cho HS HS Khá; giỏi còn hạn chế

- Một số giáo viên chưa mạnh dạn thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng ĐDDH chưa hiệu quả, GV còn nói nhiều, làm thay học sinh, chưa phát huy được tính chủ động học sinh, hiệu quả giờ học chưa cao. Việc vận dụng Vở bài tập còn máy móc chưa linh hoạt, chưa hiệu quả .

- Còn một số giáo viên chưa thật sự quan tâm đến nề nếp lớp, giữ gìn sách vở của học sinh.

- Chất lượng của một số lớp chưa được nâng cao.

* Biện pháp khắc phục:

- Tăng cương công tác tự học tự nghiên cứu  phát huy nội lực của từng cá nhân trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

          - Tăng cường công tác quản lí chuyên môn, thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của nhà trường gắn với các cuộc vận động như " Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về tự học và sáng tạo"...

          - BGH, Tổ trưởng thường xuyên dự giờ, góp ý tư vấn cho giáo viên về phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả giờ dạy.

          - Yêu cầu GV phân loại đối tượng HS để có biện pháp dạy học phù hợp đối tượng HS.

          - Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV, Tổ chức chuyên đề bàn biện pháp phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng HS giỏi , nâng cao chất lượng học sinh.

         

 

                                                            KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 NĂM 2013

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

1/ Công tác chuyên môn:

* Giảng dạy:

- Tập trung ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ II.

- Chấn chỉnh nề nếp học tập.

- Tích cực trong việc phụ đạo nâng cao chất lượng HS yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Thực hiện tuần  23, 24 của chương trình.

- Các lớp thực hiện VNEN nhận sách và thực hiện chương trình học kỳ II.

- Tập huấn Công văn số 351/BGD ĐT - GDTH v/v Hướng dẫn tạm thời đánh giá, xếp loại học sinh lớp 2, 3 mô hình “ Trường học mới” năm học 2012 - 2013 và triển khai hồ sơ giáo án điều chỉnh; phiếu quan sát quá trình học tập của HS.

-  Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp Tỉnh.

- Tiếp tục tập luyện thi giải toán trên Internet cấp T.Phố.

- Hoàn thành việc dự giờ  theo quyết định 14/ BGD&ĐT về kiểm tra đánh giá xếp loại giờ dạy của GV theo chuẩn

- Tổ chức hướng dẫn các minh chứng đánh giá Chuẩn.

- Tổ chức kiểm tra năng lực giáo viên và chấm sáng kiến kinh nghiệm giáo viên giỏi cấp trường.

- Các tổ thực hiện kế hoạch tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ theo KH của tổ. Thường xuyên kiểm tra, chấm bài HS có nhận xét và lời khuyên.

- Thanh tra toàn diện, chuyên đề  giáo viên.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, tổ chuyên môn.

- Tập huấn tài chính kinh phí Dự án VNEN

* Học tập: GD HS tích cực học tập và phong tràoVSCĐ của lớp. Phụ đạo bồi dưỡng HS yếu và HS giỏi lớp 5.

 

 

 - Cả tháng

 - Cả tháng

-  Cả tháng

 

- Cả tháng

- 19/2/2013

 

- 25/2/2013

- Cả tháng

- Cả tháng

 

 

   

 

 - 12/02/2012

 - 02/3/2013

 

-  Cả tháng

- 1/3/2013

 

- Cả tháng

 

- Cả tháng

- 24/2./2012

-

 

- Phó  hiệu trưởng

 

- BGH

- Phó  hiệu trưởng

 

 

- Phòng GD

 

 

 

 

 BGH, Khang

 

- BGH, Vinh

 

- Phó  hiệu trưởng

- BGH

 

- BGH

 

 

- Phó  hiệu trưởng

- Sở GD&ĐT

 

 

 

Toàn  thể CB,GV,NV

- Vinh , Triệu

 

 

BGH, GV

 

- Muộn, Tuyết, Oanh

 

 

- HS Diệu 5B

- 5 học sinh lớp 5

BGH,Tổ trưởng

 

 

BGH

-Tổ chuyên môn

- GV

 

 

BGH, tổ trưởng

 

- Muộn, Ngoan

 

 

                                                             KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN - THÁNG 2

 

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

NGƯỜI  THỰC HIỆN

KẾT QUẢ

  Tuần

04/02/ đến

09/02/2013

                       NGHỈ TẾT

- Cả tuần

 

 

CB,giáo viên, NV

 

 

Tuần

11/02/ đến

16/02/2013

                       NGHỈ TẾT

- Cả tuần

 

 

CB,giáo viên, NV

 

 

Tuần 23

18/02đến 23/02/2013

- Thực hiện chương trình tuần 23

- Chấn chỉnh nề nếp học tập sau Tết - Duy trì sĩ số học sinh .

- Ôn tập, củng cố kiến thức tất cả các môn học cho học sinh, chú trọng nâng cao chất lượng dạy- học; chuẩn bị kiểm tra giữa học kỳ II.

 - Các lớp thực hiện VNEN nhận sách và thực hiện chương trình học kỳ II.

- Tập huấn thực hiện kinh phí VNEN.

- Tập huấn Công văn số 351/BGD ĐT - GDTH v/v Hướng dẫn tạm thời đánh giá, xếp loại học sinh lớp 2, 3 mô hình “ Trường học mới” năm học 2012 - 2013.

Cả tuần

Thứ 2

Cả tuần

 

 

19/2/2013

 

25/2/2013

26/2/2013

 

BGH; giáo viên

 

 

Giáo viên

BGH-GV

 

BGH, TTCM

Muộn, Ngoan

Muộn, Tuyết, Oanh

Đã thực hiện

Tuần 24

25/02đến 02/03/2013

- Chuẩn bị hồ sơ dự thi Olympic Tiếng Anh cấp Tỉnh.

- Tiếp tục tập luyện thi giải toán trên Internet cấp T Phố.

-  Tham gia thi Olympic Tiếng Anh cấp Tỉnh

- Nộp đề kiểm tra chất lượng giữa học kỳ II

- Tổ chức kiểm tra năng lực giáo viên và chấm sáng kiến kinh nghiệm giáo viên giỏi cấp trường.

- Hoàn thành việc đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn.

- Họp xét giáo viên giỏi cấp trường

- Họp đánh giá chuyên môn tháng 02/2013

- Triển khai Công văn số 351/BGD ĐT - GDTH và hồ sơ giáo án điều chỉnh và phiếu quan sát quá trình học tập của HS

25/02/2013

Cả tuần

02/3/2013

01/3/2013

01/3/2013

 

01/3/2013

 

01/3/2013

01/3/2013

BGH

- 5 HS lớp 5

- HS Diệu 5B

 

-         BGH, GV

 

- BGH, tổ trưởng

 

- BGH, tổ trưởng

- BGH, tổ trưởng, GV khối 2 -3.

 

 

[Kontum]
Lượt xem : 21884 Bình luận : 0
link Liên kết web
link Trưng cầu ý kiến
Làm thế nào để hạn chế tình trạng lắp pô inox trên xe máy?


Bình chọn Xem kết quả
link Video hoạt động
Video đang cập nhật...
Hiện có 54 khách truy cập
Trong ngày : 54
Trong tháng : 882
Lượt truy cập: 134257

Trường TH Lương Thế Vinh
Địa chỉ: Tổ 3 - Phường Nguyễn Trãi - Tp Kon Tum
Điện thoại: 0603863535
Email: c1luongthevinh_kt.kontum@moet.edu.vn

vdc3